Projekts “Slimību profilakses un Veselības veicināšanas pasākumi Jelgavas novadā”

25.09.2017
  • Projekts Nr. 9.2.4.2/16/I/033
  • Īstenošanas laiks: 01.01.2017.-31.12.2019.
  • Projekta mērķis:  Iesaistīt visus Jelgavas novada iedzīvotājus paradumu maiņai veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumos, īstenojot aktivitātes: Slimību profilakses pasākumi mērķa grupām un vietējai sabiedrībai, Veselīga uztura, Fizisko aktivitāšu, Garīgas veselības un Reproduktīvās veselības veicināšanas aktivitātes mērķa grupām un vietējai sabiedrībai.

PROJEKTA  GADA DARBA PLĀNS

Publikācijas:

Sociālo projektu vadītāja:
Annija Klovāne
Tālr.: 25674719