Svētdiena, 11. Aprīlis, 2021
Hermanis, Vilmārs

Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos

Drukāt
  • Projekts Nr. 8.5.1./6-12.1.3./606
  • Ieviešanas laiks: 27.01.2017.-31.08.2023.
  • Projekta mērķis: palielināt kvalificētu profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu skaitu pēc to dalības darba vidē balstītās mācībās vai mācību praksē uzņēmumā

Eiropas Sociālā fonda darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.5.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt kvalificētu profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu skaitu pēc to dalības darba vidē balstītās mācībās vai mācību praksē uzņēmumā" projekts Nr. 8.5.1./6-12.1.3./606 “Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos”

Projekta īstenotājs un finansējuma saņēmējs: Latvijas Darba devēju konfederācija, sadarbības partneri – profesionālās izglītības iestādes un uzņēmumi

Projekta finansējuma avots: Eiropas Savienības Eiropas Sociālais fonds un valsts budžets

Projekta kopējais finansējums: 20 572 986 EUR

Aktivitātes:

  • Darba vidē balstītu mācību īstenošana profesionālajā izglītībā, uzņēmumā un pie amata meistara.
  • Kvalifikācijas prasībām atbilstošu praktisko mācību un mācību prakses īstenošana uzņēmumā vai sadarbība ar uzņēmēju profesionālās vidējās izglītības arodizglītības programmu apguvē.

Atbalsta mērķa grupa: izglītības iestāžu izglītojamie, kas mācās profesionālās vidējās izglītības un arodizglītības programmās.

Papildu informācija: www.lddk.lv


Izglītības projektu vadītāja
Lelde Šantare
Tālr.: 63048487
Zaļenieku komerciālās un amatniecības vidusskolas pedagogs
Ilze Derevjanko