Piektdiena, 17. Septembris, 2021
Vera, Vaira, Vairis

Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014-2020

Jaunu ilgtspējīgu risinājumu integrācija kultūras mantojumā

Jaunu ilgtspējīgu risinājumu integrācija kultūras mantojumā

 • Projekta Nr.: LLI 444
 • Ieviešanas laiks: 01.07.2020.-30.06.2022.
 • Projekta mērķis: palielināt kultūras mantojumu objektu – muižu parku – tūrisma potenciālu, nodrošinot mūsdienu pieeju, objektus un pakalpojumus klasiskajos muižu parkos
Daudzfunkcionālo centru - vietējās kopienas sociālās iekļaušanas un izaugsmes veicinātāju attīstība

Daudzfunkcionālo centru - vietējās kopienas sociālās iekļaušanas un izaugsmes veicinātāju attīstība

 • Projekta Nr. LLI-425
 • Ieviešanas laiks: 01.06.2020.-31.05.2022.
 • Projekta mērķis: veicināt sociālo pakalpojumu pieejamību un veicināt cilvēku ar funkcionālajiem traucējumiem, senioru, riska grupas ģimeņu sociālo iekļaušanu, izveidojot vai uzlabojot multifunkcionālos centrus, kuros tiks nodrošināti sociālie pakalpojumi un iekļaušanas pasākumi arī riska grupas jauniešiem un bērniem.
Darba vidē balstītas apmācības uzsākšana būvniecības un restaurācijas nozarēs Zemgalē un Paņevežā

Darba vidē balstītas apmācības uzsākšana būvniecības un restaurācijas nozarēs Zemgalē un Paņevežā

 • Projekta nr. LLI-315
 • Ieviešanas laiks: 01.05.2018.-31.10.2020.
 • Projekta mērķis: uzlabot restaurācijas prasmes topošajiem un esošajiem būvniecības un restaurācijas speciālistiem Zemgalē un Paņevežā, palielinot viņu konkurētspēju darba tirgū.
Zaļās infrastruktūras pilnveidošana zemieņu upju ainavā

Zaļās infrastruktūras pilnveidošana zemieņu upju ainavā

 • Projekts nr. LLI-291
 • Ieviešanas laiks: 01.05.2018.-30.04.2020.
 • Projekta mērķis: uzlabot upju veidoto zaļo infrastruktūru, iekļaujot ekosistēmas un ainavu konceptus plānošanā, kā arī demonstrējot zemieņu upju integrētās apsaimniekošanas pasākumu nozīmīgumu vietējā un reģionālā mērogā