+A A
Pirmdiena, 30. Marts, 2020
Nanija, Ilgmārs, Igmārs

Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014-2020

Personu ar speciālām vajadzībām iekļaušana darba tirgū

 • Projekta nr. LLI-404
 • Ieviešanas laiks: 01.02.2018.-29.02.2020.
 • Projekta mērķis: Palīdzēt personām ar invaliditāti iekļauties darba tirgū, uzlabot šīs mērķa grupas sociālo integrāciju un padarīt pieejamākas apmācības, kas nodrošinās jaunas profesionālās prasmes

 

Darba vidē balstītas apmācības uzsākšana būvniecības un restaurācijas nozarēs Zemgalē un Paņevežā

 • Projekta nr. LLI-315
 • Ieviešanas laiks: 01.05.2018.-30.04.2020.
 • Projekta mērķis: uzlabot restaurācijas prasmes topošajiem un esošajiem būvniecības un restaurācijas speciālistiem Zemgalē un Paņevežā, palielinot viņu konkurētspēju darba tirgū.

Zaļās infrastruktūras pilnveidošana zemieņu upju ainavā

 • Projekts nr. LLI-291
 • Ieviešanas laiks: 01.05.2018.-30.04.2020.
 • Projekta mērķis: uzlabot upju veidoto zaļo infrastruktūru, iekļaujot ekosistēmas un ainavu konceptus plānošanā, kā arī demonstrējot zemieņu upju integrētās apsaimniekošanas pasākumu nozīmīgumu vietējā un reģionālā mērogā

Aizraujošais ceļojums muižu parkos četros gadalaikos

 • Projekta nr. LLI-313
 • Ieviešanas laiks: 01.03.2018.-29.02.2020.
 • Projekta mērķis: veicināt kultūrvēstures objektu ilgtspēju, palielināt to pievilcību apmeklētājiem