+A A
Ceturtdiena, 1. Oktobris, 2020
Lāsma, Zanda, Zandis

Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014-2020

Jaunu ilgtspējīgu risinājumu integrācija kultūras mantojumā

 • Projekta Nr.: LLI 444
 • Ieviešanas laiks: 01.07.2020.-30.06.2022.
 • Projekta mērķis: palielināt kultūras mantojumu objektu – muižu parku – tūrisma potenciālu, nodrošinot mūsdienu pieeju, objektus un pakalpojumus klasiskajos muižu parkos

Daudzfunkcionālo centru - vietējās kopienas sociālās iekļaušanas un izaugsmes veicinātāju attīstība

 • Projekta Nr. LLI-425
 • Ieviešanas laiks: 01.06.2020.-31.05.2022.
 • Projekta mērķis: veicināt sociālo pakalpojumu pieejamību un veicināt cilvēku ar funkcionālajiem traucējumiem, senioru, riska grupas ģimeņu sociālo iekļaušanu, izveidojot vai uzlabojot multifunkcionālos centrus, kuros tiks nodrošināti sociālie pakalpojumi un iekļaušanas pasākumi arī riska grupas jauniešiem un bērniem.

Personu ar speciālām vajadzībām iekļaušana darba tirgū

 • Projekta nr. LLI-404
 • Ieviešanas laiks: 01.02.2018.-29.02.2020.
 • Projekta mērķis: Palīdzēt personām ar invaliditāti iekļauties darba tirgū, uzlabot šīs mērķa grupas sociālo integrāciju un padarīt pieejamākas apmācības, kas nodrošinās jaunas profesionālās prasmes

 

Darba vidē balstītas apmācības uzsākšana būvniecības un restaurācijas nozarēs Zemgalē un Paņevežā

 • Projekta nr. LLI-315
 • Ieviešanas laiks: 01.05.2018.-31.10.2020.
 • Projekta mērķis: uzlabot restaurācijas prasmes topošajiem un esošajiem būvniecības un restaurācijas speciālistiem Zemgalē un Paņevežā, palielinot viņu konkurētspēju darba tirgū.

Zaļās infrastruktūras pilnveidošana zemieņu upju ainavā

 • Projekts nr. LLI-291
 • Ieviešanas laiks: 01.05.2018.-30.04.2020.
 • Projekta mērķis: uzlabot upju veidoto zaļo infrastruktūru, iekļaujot ekosistēmas un ainavu konceptus plānošanā, kā arī demonstrējot zemieņu upju integrētās apsaimniekošanas pasākumu nozīmīgumu vietējā un reģionālā mērogā

Aizraujošais ceļojums muižu parkos četros gadalaikos

 • Projekta nr. LLI-313
 • Ieviešanas laiks: 01.03.2018.-29.02.2020.
 • Projekta mērķis: veicināt kultūrvēstures objektu ilgtspēju, palielināt to pievilcību apmeklētājiem