Otrdiena, 28. Septembris, 2021
Sergejs, Svetlana, Lana

Izglītības un zinātnes ministrija

Atbalsts psihoemocionālās veselības veicināšanas pasākumiem skolās Covid-19 pandēmijas radīto seku mazināšanai

Atbalsts psihoemocionālās veselības veicināšanas pasākumiem skolās Covid-19 pandēmijas radīto seku mazināšanai

27.07.2021. 14:12
  • Ieviešanas laiks: 01.06.2021.-31.12.2021.
  • Mērķis: Projekta mērķis ir stiprināt pašpārvaldēs esošo jauniešu un atbalsta personu–skolotāju kompetenci psihoemocionālās veselības, vienaudžu atbalsta, iniciatīvas un pārmaiņu vadības jautājumos.
Atbalsts bērnu un jauniešu nometņu organizēšanai

Atbalsts bērnu un jauniešu nometņu organizēšanai

27.07.2021. 14:03
  • Sadarbības līgums Nr.JNP/5-34.3/21/142 par programmas "Atbalsts bērnu un jauniešu nometņu organizēšanai" īstenošanu.
  • Ieviešanas laiks: programmu īsteno Valsts izglītības satura centrs un pašvaldības skolēnu 2021.gada vasaras brīvlaikā.
  • Mērķis: nodrošināt bērnu un jauniešu nometņu norisi, lai veicinātu to pieejamību, tādējādi sniedzot atbalstu bērniem un jauniešiem prasmju un kompetenču apguvē, viņu labizjūtas un socializēšanās sekmēšanā, spēju un talantu izkopšanā, akadēmisko zināšanu nepilnību novēršanā, kas radušies attālināta mācību procesa rezultātā, kā arī viņu likumiskajiem pārstāvjiem Covid-19 pandēmijas radītās krīzes seku mazināšanā.