Otrdiena, 28. Septembris, 2021
Sergejs, Svetlana, Lana

Pašvaldības finansēti projekti

Jelgavas novada pašvaldības projektu konkurss „Mēs savai videi – 2021"

Jelgavas novada pašvaldības projektu konkurss „Mēs savai videi – 2021"

26.02.2021. 12:15
  • Finansējums vienam projektam ir līdz 750,00 EUR (septiņi simti piecdesmit euro, 00 centi). Projektu pieteicēji var ieguldīt savu līdzfinansējumu, tas var tikt novērtēts kā materiālais ieguldījums. 
  • Konkursa mērķis ir sniegt pozitīvu ieguldījumu apkārtējās vides uzlabošanā un teritorijas sakopšanā, veicināt iedzīvotāju aktivitāti un atbildību par savas dzīves vides kvalitātes uzlabošanu, iesaistoties sabiedrībai derīgā darbā.
Jelgavas novada pašvaldības projektu konkurss „Mēs savai videi – 2019

Jelgavas novada pašvaldības projektu konkurss „Mēs savai videi – 2019

05.08.2019. 11:09
  • Finansējums vienam projektam ir līdz  750,00 EUR (septiņi simti piecdesmit euro, 00 centi). Projektu pieteicēji var ieguldīt savu līdzfinansējumu, tas var tikt novērtēts kā materiālais ieguldījums.
  • Konkursa mērķis sniegt pozitīvu ieguldījumu apkārtējās vides uzlabošanā un teritorijas sakopšanā, veicināt iedzīvotāju aktivitāti un atbildību par savas dzīves vides kvalitātes uzlabošanu, iesaistoties sabiedrībai derīgā darbā. Veicināt sadarbību starp vietējo sabiedrību, pašvaldību un uzņēmējiem.