+A A
Ceturtdiena, 2. Aprīlis, 2020
Imgarde, Irmgarde

Valsts Kultūrkapitāla fonds

Vilces muižas telpas nr.14 griestu krāsojuma konservācija

 • Projekta Nr. 2019-3-KMA066
 • Projekta ieviešanas laiks: 25.10.2019. –30.06.2020.
 • Projekta mērķis: Veikt Vilces muižas telpas nr. 14 griestu krāsojuma konservāciju.

Tikšanās ar grāmatu autoriem Jelgavas novada grāmatu svētkos

 • Projekta Nr. 2019-2- LIT042
 • Projekta ieviešanas laiks: 31.05.2019. –30.11.2019.
 • Projekta mērķis: Veicināt lasīšanas kultūras vērtību saglabāšanu, popularizēšanu, attīstību un pieejamību dažādām paaudzēm, organizējot tikšanās ar grāmatu autoriem Jelgavas novadā.

Vilces muižas telpas nr.14 polihromā krāsojuma konservācija

 • Projekta Nr. 2019-2-KMA043
 • Projekta ieviešanas laiks: 31.05.2019. –29.11.2019.
 • Projekta mērķis: Veikt Vilces muižas telpas Nr. 14 polihromā krāsojuma konservāciju, veicinot līdzsvarotu kultūras mantojuma saglabāšanu un popularizēšanu Latvijā un pasaulē.

Lauku amatierteātru festivāls “Bīne 2019”

 • Projekta Nr.19/1-14.2/K16
 • Projekta ieviešanas laiks: 06.05.2019. –13.12. 2019.
 • Projekta mērķis: Veicināt amatierteātru darbības nepārtrauktību, māksliniecisko izaugsmi un kvalitatīvu attīstību Zemgales reģionā.

Tradicionālā kultūras mantojuma meistaru zināšanu un prasmju pārmantošana Jelgavas novadā

 • Projekta Nr.19/1-14.2/K15
 • Projekta ieviešanas laiks: 06.05.2019. –13.12. 2019.
 • Projekta mērķis: Nodrošināt tradicionālā kultūras mantojuma meistaru zināšanu un prasmju saglabāšanu, pārmantošanu un popularizēšanu Zemgales reģionā.

Zaļenieku pils centrālā rizalīta divu apaļo logu restaurācija

 • Projekta Nr. 2019-1-KMA055
 • Projekta ieviešanas laiks: 01.03.2019. –29.11.2019.
 • Projekta mērķis: Veicināt līdzsvarotu kultūras mantojuma saglabāšanu un popularizēšanu Latvijā un pasaulē, restaurējot Zaļenieku pils centrālā rizalīta divus apaļos logus saskaņā ar izstrādāto restaurācijas programmu un Nacionālās Kultūras Mantojuma pārvaldes ( NKMP) ieteikumiem.

Atklātās vieslekcijas restaurācijā

 • Projekta Nr. 2019-1-KMA052
 • Projekta ieviešanas laiks: 01.03.2019. –06.12.2019.
 • Projekta mērķis:
  • Veicināt dažādu restaurāciju nozaru labāko speciālistu zināšanu un prasmju saglabāšanu un nodošanu jaunajiem restaurācijas speciālistiem.
  • Sabiedrības izglītošana kultūras mantojuma saglabāšanas un restaurācijas jomā.