Piektdiena, 28. Janvāris, 2022
Spodris, Kārlis

Valsts Kultūrkapitāla fonds

Tikšanās ar bērnu grāmatu autoriem Jelgavas novadā

Tikšanās ar bērnu grāmatu autoriem Jelgavas novadā

 • Projekta Nr. 2021-2-LIT048
 • Projekta ieviešanas laiks: 05.07.2021. –31.05.2022.
 • Projekta mērķis: Veicināt lasīšanas kultūras vērtību saglabāšanu, popularizēšanu, attīstību un pieejamību pirmsskolas un skolu jaunāko klašu vecuma bērniem, organizējot tikšanās ar bērnu grāmatu autoriem Jelgavas novadā, pielāgojoties valstī noteiktās ārkārtas situācijas izmaiņām.
Zaļenieku muižas pils logu restaurācija

Zaļenieku muižas pils logu restaurācija

 • Projekta Nr. 2021-2-KMA044
 • Projekta ieviešanas laiks: 05.07.2021. –31.03.2022.
 • Projekta mērķis: Veicināt līdzsvarotu kultūras mantojuma saglabāšanu un popularizēšanu Latvijā un pasaulē, restaurējot Zaļenieku muižas pils ēdamzāles logus saskaņā ar izstrādāto restaurācijas programmu un Nacionālās Kultūras Mantojuma pārvaldes ( NKMP) ieteikumiem.
Jelgavas novada kultūrvēsturisko objektu popularizēšana un pieejamības nodrošināšana

Jelgavas novada kultūrvēsturisko objektu popularizēšana un pieejamības nodrošināšana

 • Projekta Nr. 2021-1-KMA-M88014
 • Projekta ieviešanas laiks: 01.05.2021. –31.12.2021.
 • Projekta mērķis: nodrošināt Jelgavas novada kultūrvēsturisko objektu saglabāšanu, attīstību, popularizēšanu un plašu publisku pieejamību ikvienam apmeklētājam, mainīgas epidemioloģiskās situācijas apstākļos.
Zaļenieku muižas logu restaurācija

Zaļenieku muižas logu restaurācija

 • Projekta Nr. 21/1-14.2/K 20
 • Projekta ieviešanas laiks: 10.05.2021. –15.12. 2021.
 • Projekta mērķis: veicināt līdzsvarotu kultūras mantojuma saglabāšanu un popularizēšanu Latvijā un pasaulē, restaurējot Zaļenieku muižas pils ēdamzāles logus saskaņā ar izstrādāto restaurācijas programmu un Nacionālās Kultūras Mantojuma pārvaldes ( NKMP) ieteikumiem.
Vilces muižas kungu mājas verandas logu atjaunošana

Vilces muižas kungu mājas verandas logu atjaunošana

 • Projekta Nr. 21/1-14.2/K 19
 • Projekta ieviešanas laiks: 10.05.2021. –15.12. 2021.
 • Projekta mērķis: veikt Vilces muižas kungu mājas divu logu atjaunošanu, veicinot līdzsvarotu kultūras mantojuma vērtību saglabāšanu, popularizēšanu, attīstību un pieejamību plašai sabiedrībai.
Tradicionālo amata prasmju saglabāšana un popularizēšana Jelgavas novadā

Tradicionālo amata prasmju saglabāšana un popularizēšana Jelgavas novadā

 • Projekta Nr. 21/1-14.2/K 7
 • Projekta ieviešanas laiks: 10.05.2021. –15.12. 2021.
 • Projekta mērķis: nodrošināt Latvijas tradicionālo amata prasmju pārmantošanu, saglabāšanu un popularizēšanu Jelgavas novadā.
Jelgavas novada Grāmatu svētki

Jelgavas novada Grāmatu svētki

 • Projekta Nr. 21/1-14.2/K 3
 • Projekta ieviešanas laiks: 10.05.2021. –15.12. 2021.             
 • Projekta mērķis: veicināt lasīšanas kultūras vērtību saglabāšanu, popularizēšanu, attīstību un pieejamību lauku teritorijās, organizējot Jelgavas novada Grāmatu svētkus.
Vilces muižas krāsojuma konservācija

Vilces muižas krāsojuma konservācija

 • Projekta Nr. 2021-1-KMA022
 • Projekta ieviešanas laiks: 01.03.2021. –31.12.2021.
 • Projekta mērķis: veikt Vilces muižas kungu mājas telpas Nr. 14 sienas krāsojuma konservāciju, veicinot kultūras mantojuma saglabāšanu, pieejamību un popularizēšanu Jelgavas novadā, Latvijā un ārpus tās.
Materiāli tehniskās bāzes uzlabošana Jelgavas novada Mūzikas un mākslas skolai

Materiāli tehniskās bāzes uzlabošana Jelgavas novada Mūzikas un mākslas skolai

 • Projekta Nr. 2021-1-VIZ-M04004
 • Projekta ieviešanas laiks: 01.02.2021. –01.10.2021.
 • Projekta mērķis: nodrošināt Jelgavas novada Mūzikas un mākslas skolas vizuālās mākslas kvalitatīvu izglītību un konkurētspēju uzlabojot nepieciešamo materiāli tehnisko bāzi, estētiski domājošu un radošu personību attīstībai Jelgavas novadā.
Pianīna iegāde Jelgavas novada Mūzikas un mākslas skolai

Pianīna iegāde Jelgavas novada Mūzikas un mākslas skolai

 • Projekta Nr. 2021-1-MDM-M02008
 • Projekta ieviešanas laiks: 26.02.2021. –01.10.2021.
 • Projekta mērķis: nodrošināt Jelgavas novada Mūzikas un mākslas skolas Klavierspēles programmas nepieciešamo materiāli tehnisko bāzi, bērnu un jauniešu radošo spēju attīstībai, izglītības izcilībai un starptautiskai konkurētspējai, veicinot estētiski domājošu, radošu personību attīstību un izaugsmi Jelgavas novadā.
Lielplatones muižas centrālās kāpņu telpas apdares restaurācija

Lielplatones muižas centrālās kāpņu telpas apdares restaurācija

 • Projekta Nr. 2020-3-KMA013
 • Projekta ieviešanas laiks: 24.09.2020. –30.08.2021.
 • Projekta mērķis: veikt Lielplatones muižas pils centrālās kāpņu telpas 2.stāva sienu apdares kvalitatīvu restaurāciju, saglabājot tā oriģinālsubstanci un autentiskumu, plašākai sabiedrības pieejamības nodrošināšanai.