Pirmdiena, 8. Marts, 2021
Marga, Margita, Dagmāra

Vilces muižas divviru koka iekšdurvju un durvju virsgaismas loga restaurācija

Drukāt
  • Projekta Nr. 20/1-14.2/K 43
  • Projekta ieviešanas laiks: 01.05.2020. –11.12. 2020.
  • Projekta mērķis: Veikt Vilces muižas divviru koka iekšdurvju un durvju virsgaismas loga restaurāciju, veicinot līdzsvarotu kultūras mantojuma vērtību saglabāšanu un popularizēšanu Latvijā.

Projekta kopējais ZPR, LVM, VKKF finansējums ir  1124,31 EUR.

Projekta uzdevumi:

  • Veikt Vilces muižas divviru koka iekšdurvju un durvju virsgaismas loga restaurāciju.
  • Nodrošināt projekta publicitāti.

Projekta paredzamais rezultāts:

  • Veikta Vilces muižas divviru koka iekšdurvju un durvju virsgaismas loga restaurācija, saskaņā ar restaurācijas darbu programmu, Nacionālās Kultūras Mantojuma pārvaldes ieteikumiem un Tāmi.
  • Nodrošināta projekta publicitāte ievietojot informāciju par projektu Jelgavas novada mājas lapā www.jelgavasnovads.lv, laikrakstā Jelgavas novada ziņas, sociālajā tīklā Facebook https://www.facebook.com/jelgavasnovads/, www.kkf.lv .

Publicitāte:

Projekta vadītāja:
Ella Popesko
Kultūras, sporta un nevalstisko organizāciju projektu vadītāja
Tālr. 26369837