Lielplatones muižas pils centrālās kāpņu telpas 2.stāva griestu restaurācija un rekonstrukcija

29.06.2020
  • Projekta Nr. 2020-2-KMA010
  • Projekta ieviešanas laiks: 19.06.2020. –11.12.2020.
  • Projekta mērķis: Veikt Lielplatones muižas pils centrālās kāpņu telpas 2.stāva griestu kvalitatīvu restaurāciju, saglabājot tā oriģinālsubstanci un autentiskumu, plašākai sabiedrības pieejamības nodrošināšanai. 

Projekta finansējums:

  • Projekta kopējais finansējums: 7289,78 EUR
  • Valsts Kulturkapitāla fonda finansējums:  3000,00 EUR
  • Jelgavas novada pašvaldības finansējums:  4289,78 EUR

Projekta uzdevumi:

  1. Veikt Lielplatones muižas pils centrālās kāpņu telpas 2.stāva griestu restaurāciju un rekonstrukciju.
  2. Nodrošināt projekta publicitāti.

Publicitāte:

Projekta vadītāja:
Ella Popesko
Tālr. 26369837
ella.popesko@jelgavasnovads.lv