+A A
Ceturtdiena, 22. Marts, 2018
Tamāra, Dziedra
80008083
Bezmaksas ierosinājumu un atsauksmju tālrunis

Sociālā iekļaušana ilgtspējīgām kopienām Ziemeļvalstu – Baltijas reģionā

Drukāt

Projekta Nr. PA-GRO-964
Ieviešanas laiks: 24.10.2017. - 19.04.2018.
Projekta mērķis: veicināt sociālo iekļaušanu un ilgtspējīgu labklājības attīstību vietējās pašvaldībās.

Apakšmērķi:


1. Uzlabot darbu ar sociālās atstumtības riskam pakļautajiem bērniem un jauniešiem un viņu ģimenēm;
2. Veicināt izglītības iestāžu sadarbību ar vecākiem;
3. Iepazīties ar darbu atkarību novēršanā sociālās atstumtības riskam pakļautajiem bērniem un jauniešiem;
4. Iepazīt darba metodes ar agresīviem bērniem izglītības iestādēs.

Projekta vadošais partneris: Jelgavas novada pašvaldība               

Projekta partneri: Nyköping pašvaldība (Zviedrija), Østfoldas apgabala pašvaldība (Norvēģija)

Projekta kopējās izmaksas: EUR: 12 500.00, Ziemeļu Ministru padomes finansējums 60% - 7 500; Jelgavas novada pašvaldības finansējums 40% - 5 000.00.

Galvenās aktivitātes:           
•    Pieredzes apmaiņas vizītes Zviedrijā (24.-27.10.2017.) un Norvēģijā (16.-19.04.2018.) sociālās politikas un iekļaušanas jautājumos (Ziemeļvalstu sociālais modelis)

*Projekta nosaukums angļu valodā: Social inclusion for sustainable communities in the Nordic – Baltic region

Publicitāte:

Pieredzes braucienā noskaidro kā notiek darbs ar sociālā riska bērniem un jauniešiem Zviedrijā?


Projekta koordinators:
Anita Škutāne
Tālr.: 63048446
e-pasts: anita.skutane@jelgavasnovads.lv