+A A
Trešdiena, 20. Janvāris, 2021
Aļģirds, Orests, Oļģerts, Alģis

Jauna Jelgavas novada teritorijas plānojuma izstrāde

Drukāt

Ņemot vērā valstī līdz 2021.gada 7.februārim izsludināto ārkārtas stāvokli un Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma 20. un 21.pantā noteiktos ierobežojumus, Jelgavas novada teritorijas plānojuma 4.0 redakcijas sabiedriskās apspriešanas sanāksmee tiek pārcelta uz nenoteiktu laiku pēc ārkārtas stāvokļa beigām.

Aicinām sekot aktuālajai informācijai!


Publicēts: 02.11.2020.

 
Publiskajai apspriešanai nodotie teritorijas plānojuma materiāli:
 
Grafiskā daļa:
 

Publicēts: 07.05.2020.

Jelgavas novada dome 2020.gada 29.aprīlī pieņēma lēmumu (prot. Nr.9, 46.§​) "Par grozījumiem Jelgavas novada domes 2020.gada 5.februāra lēmumā "Par 2019.gada 28.augusta saistošo noteikumu Nr.6 "Jelgavas novada teritorijas plānojuma 2019.-2033.gadam Jelgavas novada teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa" atcelšanu un Jelgavas novada teritorijas plānojuma 2019.-2033.gadam 3.0 redakcijas nodošanu pilnveidošanai".

Atbilstoši šim lēmumam tiek veikta teritorijas plānojuma pilnveidošana un 4.0 redakcijas izstrāde.


Publicēts: 16.12.2019.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs 2019.gada 11.decembrī izdevis rīkojumu Nr. 1-2/153 "Par Jelgavas novada domes 2019. gada 28. augusta saistošo noteikumu Nr. 6 "Jelgavas novada teritorijas plānojuma 2019.-2033. gadam Jelgavas novada teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa" darbības apturēšanu​" 


Publicēts: 29.06.2017.

Lēmums "Par Jelgavas novada teritorijas plānojuma izstrādi"