Svētdiena, 19. Septembris, 2021
Verners, Muntis

Jauna Jelgavas novada teritorijas plānojuma izstrāde

Drukāt

Jelgavas novada teritorijas plānojuma pilnveidotās 4.0 redakcijas publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2021.gada 29.jūlijā pl.17.00 Svētes pamatskolas iekšpagalmā, Skolas ielā 8, Svētē, Svētes pagastā.

Sanāksmei varēs sekot arī tiešraidē, piekļuves saite tiks publicēta vēlāk.

Publiskā apspriešana uzsākta 16.11.2020. un nav noslēgusies, jo nav notikusi publiskās apspriešanas sanāksme – atbilstoši Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma 21.pantā noteiktajam, pašvaldību teritorijas plānojumu publiskās apspriešanas sanāksmes nedrīkst organizēt attālināti (tiešsaistē), bet klātienes sanāksme nebija iespējama epidemioloģiskās situācijas dēļ.

Publiskās apspriešanas beigu termiņš tiek noteikts 2021.gada 15.augusts.

Vairāk informācijas sadaļā Sabiedrības līdzdalība


Publicēts: 02.11.2020.

 
Publiskajai apspriešanai nodotie teritorijas plānojuma materiāli:
 
Grafiskā daļa:
 

Publicēts: 07.05.2020.

Jelgavas novada dome 2020.gada 29.aprīlī pieņēma lēmumu (prot. Nr.9, 46.§​) "Par grozījumiem Jelgavas novada domes 2020.gada 5.februāra lēmumā "Par 2019.gada 28.augusta saistošo noteikumu Nr.6 "Jelgavas novada teritorijas plānojuma 2019.-2033.gadam Jelgavas novada teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa" atcelšanu un Jelgavas novada teritorijas plānojuma 2019.-2033.gadam 3.0 redakcijas nodošanu pilnveidošanai".

Atbilstoši šim lēmumam tiek veikta teritorijas plānojuma pilnveidošana un 4.0 redakcijas izstrāde.


Publicēts: 16.12.2019.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs 2019.gada 11.decembrī izdevis rīkojumu Nr. 1-2/153 "Par Jelgavas novada domes 2019. gada 28. augusta saistošo noteikumu Nr. 6 "Jelgavas novada teritorijas plānojuma 2019.-2033. gadam Jelgavas novada teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa" darbības apturēšanu​" 


Publicēts: 29.06.2017.

Lēmums "Par Jelgavas novada teritorijas plānojuma izstrādi"