Ceturtdiena, 17. Jūnijs, 2021
Artis, Artūrs

Jauna Jelgavas novada teritorijas plānojuma izstrāde

Drukāt

Ņemot vērā valstī līdz 2021.gada 6.aprīlim izsludināto ārkārtas stāvokli un Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma 21.pantā noteiktos ierobežojumus, Jelgavas novada teritorijas plānojuma 4.0 redakcijas sabiedriskās apspriešanas sanāksme tiek pārcelta uz nenoteiktu laiku pēc ārkārtas stāvokļa beigām.

Aicinām sekot aktuālajai informācijai!


Publicēts: 02.11.2020.

 
Publiskajai apspriešanai nodotie teritorijas plānojuma materiāli:
 
Grafiskā daļa:
 

Publicēts: 07.05.2020.

Jelgavas novada dome 2020.gada 29.aprīlī pieņēma lēmumu (prot. Nr.9, 46.§​) "Par grozījumiem Jelgavas novada domes 2020.gada 5.februāra lēmumā "Par 2019.gada 28.augusta saistošo noteikumu Nr.6 "Jelgavas novada teritorijas plānojuma 2019.-2033.gadam Jelgavas novada teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa" atcelšanu un Jelgavas novada teritorijas plānojuma 2019.-2033.gadam 3.0 redakcijas nodošanu pilnveidošanai".

Atbilstoši šim lēmumam tiek veikta teritorijas plānojuma pilnveidošana un 4.0 redakcijas izstrāde.


Publicēts: 16.12.2019.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs 2019.gada 11.decembrī izdevis rīkojumu Nr. 1-2/153 "Par Jelgavas novada domes 2019. gada 28. augusta saistošo noteikumu Nr. 6 "Jelgavas novada teritorijas plānojuma 2019.-2033. gadam Jelgavas novada teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa" darbības apturēšanu​" 


Publicēts: 29.06.2017.

Lēmums "Par Jelgavas novada teritorijas plānojuma izstrādi"