+A A
Otrdiena, 11. Decembris, 2018
Valdis, Voldemārs, Valdemārs
80008083
Bezmaksas ierosinājumu un atsauksmju tālrunis

Jelgavas novada attīstības programma 2017.–2023. gadam

Drukāt

Pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 1.punktu, Attīstības plānošanas sistēmas likuma 6.panta ceturto daļu, Teritorijas attīstības plānošanas likuma 22.panta otro daļu, Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumiem Nr.628. “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 68.2.punktu, Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumiem Nr.970 “Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā”, Jelgavas novada dome 2016. gada 27. jūlija sēdē pieņēma lēmumu apstiprināt Jelgavas novada attīstības programmu un Jelgavas novada attīstības programmas vides pārskatu.

Plānošanas dokumenta darbības laiks ir no 2016. gada 1. augusta līdz 2023. gada 31. decembrim.

Ar šī dokumenta apstiprināšanu, spēku ir zaudējusi Jelgavas novada attīstības programma 2011.-2017.gadam.