+A A
Svētdiena, 27. Septembris, 2020
Ilgonis, Ādolfs

Lokālplānojumi

Drukāt

Jelgavas novada dome 2016.gada 31.augustā pieņēma lēmumu apstiprināt lokālplānojumu Elejas ciema teritorijas daļai un izdot saistošos noteikumus Nr.10 “Elejas pagasta Elejas ciema daļas teritorijas lokālplānojums”.

Ar lokālplānojumu var iepazīties pielikuma datnēs; www.elatvija.lv; LPKS “Latraps” un Jelgavas novada pašvaldībā Pasta ielā 37, Jelgavā.

Pielikumi:


Jelgavas novada dome 2020.gada 25.jūnijā pieņēma lēmumu “Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajam īpašumam Platones ielā 2, Vircavā, Vircavas pagastā” (protokols Nr.12, 9.§). 

Ar lokālplānojumu var iepazīties pielikuma datnēs un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv.