+A A
Otrdiena, 26. Janvāris, 2021
Agneta, Agnis, Ansis

Lokālplānojumi

Drukāt

Jelgavas novada dome 2016.gada 31.augustā pieņēma lēmumu apstiprināt lokālplānojumu Elejas ciema teritorijas daļai un izdot saistošos noteikumus Nr.10 “Elejas pagasta Elejas ciema daļas teritorijas lokālplānojums”.

Ar lokālplānojumu var iepazīties pielikuma datnēs; www.elatvija.lv; LPKS “Latraps” un Jelgavas novada pašvaldībā Pasta ielā 37, Jelgavā.

Pielikumi:


Ņemot vērā valstī līdz 2021.gada 7.februārim izsludināto ārkārtas stāvokli un Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma 20. un 21.pantā noteiktos ierobežojumus, Lokālplānojuma Platones ielā 2, Vircavā, sabiedriskās apspriešanas sanāksme tiek pārcelta uz nenoteiktu laiku pēc ārkārtas stāvokļa beigām.

Aicinām sekot aktuālajai informācijai!

Jelgavas novada dome 2020.gada 25.jūnijā pieņēma lēmumu “Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajam īpašumam Platones ielā 2, Vircavā, Vircavas pagastā” (protokols Nr.12, 9.§). 

Ar lokālplānojumu var iepazīties pielikuma datnēs un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv.