+A A
Pirmdiena, 22. Janvāris, 2018
Austris
80008083
Bezmaksas ierosinājumu un atsauksmju tālrunis

Vides pārskati

Drukāt

Jelgavas novada Attīstības programmas 2017.-2023.gadam Vides pārskats


Smilts - grants un smilts atradnei „Vijas” Jaunsvirlaukas pagastā

Ietekmes uz vidi novērtējuma noslēguma ziņojums


Buklets - "Cilvēks veido vidi". Bukleta atvērumos var iepazīt 13 pagastu iedzīvotāju viedokļus par nākotnē nepieciešamajiem uzlabojumiem teritorijas attīstībā saistībā ar Jelgavas novada Attīstības stratēģijā noteiktajām prioritātēm. Buklets izstrādāts novada iedzīvotājiem, pašvaldības darbiniekiem un uzņēmējiem, lai kopīgi definētu mērķus un aicinātu novada cilvēkus vienoti tos īstenot.

Buklets izdots Trans in Form” projekta ietvaros. Baltijas jūras reģiona programmas „Trans in Form” projekta mērķis ir veicināt lauku teritoriju konkurētspēju un ilgtspējīgu attīstību, padarot tās pievilcīgākas dzīvošanai un darbam, tādējādi mazinot iedzīvotāju aizplūšanu no šīm teritorijām.

Buklets - „Cilvēks veido vidi”