+A A
Ceturtdiena, 19. Oktobris, 2017
Drosma, Drosmis, Elīna
80008083
Bezmaksas ierosinājumu un atsauksmju tālrunis

Paziņojums par VAS "Latvijas dzelzceļš" paredzētās darbības: „Esošo publisko dzelzceļa līniju elektrifikācija” IVN Ziņojuma sabiedrisko apspriešanu

Drukāt
30.09.2014

Saskaņā ar Vides pārraudzības valsts biroja 2013.gada 2.jūlija lēmumu Nr.213 „Par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu” Un atbilstoši Vides pārraudzības valsts biroja 2013.gada 19.decembrī izsniegtajai  programmai ""Latvijas dzelzceļa" esošo publisko dzelzceļa līniju elektrifikācijas ietekmes uz vidi novērtējumam” ir izstrādāts Ziņojums un tiek uzsākta tā sabiedriskā apspriešana.

Paredzētās darbības ierosinātājs ir Valsts akciju sabiedrība „Latvijas dzelzceļš”. Reģistrācijas Nr. 40003032065. juridiskā adrese: Gogoļa iela 3, Rīga, LV 1547, tālr. 6723 4088. IVN Ziņojuma izstrādātājs SIA „Projekts 3i”.

Paredzētā darbība: Esošo publisko, stratēģiskas (valsts) nozīmes dzelzceļa līniju elektrifikācija. Paredzētās darbības ietvaros plānots elektrificēt, nodrošinot (25,0 kV maiņstrāvas elektrifikācijas sistēmu šādās dzelzceļa līnijās: Ventspils – Tukums II; Tukums II – Jelgava; Jelgava – Krustpils; Rīga – Jelgava; Rīga – Sloka; Sloka – Tukums II; Krustpils – Daugavpils pasažieru; Krustpils – Rēzekne II; Rīga- Skulte; Rīga – Krustpils; Rēzekne II – Daugavpils.

Paredzētās darbības ietvaros plānots rekonstruēt esošo vai izbūvēt jaunu dzelzceļa elektrifikācijas sistēmu ar spriegumu 1x25kV vai 2x25kV, kā arī uzbūvēt LDZ elektrifikācijai nepieciešamās vilces jaudas apakšstacijas (VJA). Darbību paredzēts veikt tikai dzelzceļa zemes nodalījuma joslā.

Tiek izvērtēti divi alternatīvi tehnoloģiskie risinājumi:
1.alternatīvais risinājums – vilces jaudu nodrošina ar spriegumu 1x25kV 17 VJA
2.alternatīvais risinājums – vilces jaudu nodrošina ar spriegumu 2x25kV 11 VJA

Ar informatīvo materiālu par paredzēto darbību var iepazīties laika posmā no 2014.gada 29. septembra līdz 2014.gada 30.oktobrim VAS "Latvijas dzelzceļš" interneta vietnē www.ldz.lv, sadaļā Jaunumi.

Informatīvie materiāli pēc 29.septembra darba laikā būs pieejami:
Jelgavas novada dome, Pasta iela 37, Jelgava;

Rakstiskus priekšlikumus par paredzēto darbību lūdzam iesniegt Projekta vadītājai Rutai Sīlei VAS "Latvijas dzelzceļš", Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1547, Latvija, E-pasts:  ruta.sile@ldz.lv. Vai Vides pārraudzības valsts birojam (Rūpniecības iela 23, LV-1045 Rīga, tālr.7321173, vpvb@vpvb.gov.lv) līdz 2014.gada 30.oktobrim

Paredzētās darbības ietekmes uz vidi darba ziņojuma sabiedriskās apspriešanas sanāksmes notiks Jelgavas novada domē. Pasta iela 37, Jelgava: 6.oktobrī plkst. 17:00.

VAS Latvijas dzelzceļš pilnvarotās personas kontakttālrunis: +371 29545377