+A A
Pirmdiena, 25. Septembris, 2017
Rauls, Rodrigo
80008083
Bezmaksas ierosinājumu un atsauksmju tālrunis

Izdots atzinums par ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu Latvijas dzelzceļa esošo publisko dzelzceļa līniju elektrifikācijai

Drukāt
19.01.2015

Izdots atzinums par ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu Latvijas dzelzceļa esošo publisko dzelzceļa līniju elektrifikācijai.

IVN statuss: Pabeigts

Ietekmes uz vidi novērtējuma objekts ir Latvijas dzelzceļa tīkla elektrifikācija.

Paredzētās darbības norises vieta (adrese): Latvijas teritorija, dzelzceļa līnijas Rīga-Tukums-Ventspils; Rīga-Skulte; Rīga-Jelgava; Rīga-Krustpils-Daugavpils-Indra-Latvijas robeža; Krustpils-Rēzekne-Zilupe-Latvijas robeža; Rēzekne-Daugavpils; Krustpils-Jelgava; Jelgava-Tukums. 

Īss paredzētās darbības raksturojums: paredzētās darbības ietvaros ir plānots rekonstruēt esošo un izbūvēt jaunu dzelzceļa elektrifikācijas (maiņstrāvas) sistēmu ar spriegumu 1x25kV vai 2x25kV, kā arī uzbūvēt 11 vai 17 elektrifikācijai nepieciešamās vilces jaudas apakšstacijas (turpmāk VJ apakšstacijas) ar tām nepieciešamo 110kV pieslēgumu ierīkošanu no 110-330kV pārvades tīkla, ieskaitot pieslēgumu ierīkošanai nepieciešamo esošo 110/330kV vai 110kV apakšstaciju rekonstrukciju vai jaunu izbūvi. Paredzēto darbību plānots realizēt pakāpeniski. Pirmajā etapā paredzēta visu VJ apakšstaciju būvniecība un gaisa kontakttīklu renovācija un būvniecība posmos Rīga-Ventspils, Rīga-Skulte, Rīga-Krustpils-Daugavpils, Rīga-Jelgava, Krustpils-Rēzekne, Rēzekne-Daugavpils, Krustpils-Jelgava. Otrajā posmā plānota posmu Rēzekne-Zilupe-Latvijas robeža elektrifikācija un posma Daugavpils-Indra-Latvijas valsts robeža elektrifikācija. Šo etapu realizācija ir atkarīga no kaimiņvalstu (Krievijas un Baltkrievijas) lēmuma par savu attiecīgo sliežu ceļu elektrifikāciju. Paredzētā darbība ietver esošās gaisa kontakttīklu sistēmas rekonstrukciju dzelzceļa līniju posmos, kuri jau šobrīd ir elektrificēti, vai gaisa kontakttīklu sistēmas būvniecību dzelzceļa līniju posmos, kuri šobrīd vēl nav elektrificēti, sakaru, signalizācijas un komunikācijas sistēmas pilnveidošanu un uzlabošanu.

Lēmuma pieņemšanas pamatojums: sākotnējā izvērtējuma rezultāti, likuma “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 4.panta 1.daļas 3.punkts, 11.pants; 11.panta 1.punkta a), b), e)apakšpunkts, 2.1 punkts, 3.punkta a), c), d), e)apakšpunkts, 13. un 14.pants.