+A A
Piektdiena, 20. Oktobris, 2017
Leonīda, Leonīds
80008083
Bezmaksas ierosinājumu un atsauksmju tālrunis

Paziņojums par iesnieguma A kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas saņemšanai pieņemšanu un sabiedrisko apspriešanu.

Drukāt
08.09.2015

SIA “KULK” informē, ka Valsts Vides dienesta Jelgavas reģionālajā vides pārvaldē 27.08.2015. ir pieņemts iesniegums atkritumu apglabāšanas poligona “Brakšķi” - 2.kārta sadzīves atkritumu apglabāšanas krātuves (poligona 3.4. sektors) darbībai Jelgavas novada Līvbērzes pagasta "Brakšķos".

Piesārņojošās darbības veids:
Saskaņā ar likuma "Par piesārņojumu"1.pilikuma (5).sadaļas "Atkritumu saimniecība"4. apakšpunktu - atkritumu poligoni, kuri var uzņemt vairāk nekā 10 tonnas atkritumu dineā vai kuru kopējā ietilpība pārsniedz 25 000 tonnas, izņemot inerto atkritumu poligonus.

Ziņas par iekārtas operatoru:
SIA “KULK”, Dobeles šoseja 34, Jelgava, LV-3007.

Darbības vieta (adrese):
Atkritumu apglabāšanas poligona "Brakšķi" - 2.kārta" sadzīves atkritumu apglabāšanas krātuves (Poligona 3.4. sektors),  “Brakšķi”, Līvbērzes pagasts, Jelgavas novads.

Vieta, kur sabiedrība var iepazīties ar iesnieguma kopsavilkumu un iesniegumam pievienotajiem dokumentiem:
    SIA “KULK” birojs: Dobeles šoseja 34, Jelgava, LV-3007, darba dienās no plkst.8.00-17.00; tālrunis:63021420.
    Valsts vides dienesta Jelgavas reģionālajā vides pārvalde Kazarmes ielā 17A, Jelgavā, tālrunis 63023228.

Ar iesniegumā sniegto informāciju elektroniski var iepazīties

1. Valsts vides dienesta tīmekļa vietnē
http://www.vvd.gov.lv/atlaujas-un-licences/a-b-atlauju-iesniegumi.

2. SIA “KULK” mājas lapā: http://kulk.lv 

SIA "KULK" rīko sabiedrisko apspriešanu par A kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas saņemšanu plānotai darbībai - atkritumu apglabāšanas poligona "Brakšķi" - 2.kārta" sadzīves atkritumu apglabāšanas krātuvei (poligona 3.4. sektors).

2015. gada 21.septembrī plkst. 17.30,

Viesnīcas „Jelgava” konferenču zālē Lielā ielā 6, Jelgavā

Rakstiskus priekšlikumus par iesniegumu var iesniegt VVD Jelgavas reģionālajā pārvaldē 30 dienu laikā pēc informācijas ievietošanas laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

Pārvalde, kura atbildīga par atļaujas izsniegšanu, un tās adrese:
VVD Jelgavas reģionālā vides pārvalde Kazarmes ielā 17a, Jelgavā, LV-3007.

 Pārrobežu ietekme: nav.