+A A
Pirmdiena, 23. Oktobris, 2017
Daina, Dainida, Dainis
80008083
Bezmaksas ierosinājumu un atsauksmju tālrunis

Paziņojums par SIA "BALTIC TRADE" iesnieguma* grozījumu veikšanai B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujā pieņemšanu un sabiedrisko apspriešanu

Drukāt
29.12.2015

Valsts vides dienesta Jelgavas reģionālā vides pārvalde paziņo, ka 08.12.2015. ir pieņemts SIA "BALTIC TRADE", reģ.Nr.40103262852,
iesniegums grozījumu veikšanai B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujā Nr.JE13IB0027 atkritumu apsaimniekošanas kompleksa darbībai Jelgavas novada Vircavas pagastā "Jaunceļmalās" (būtisku izmaiņu veikšanai esošā piesārņojošā darbībā).

Iesniegums grozījumiem B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas nosacījumos (ar pielikumiem) ir pieejams:
1) Valsts vides dienesta tīmekļa vietnē http://www.is.vvd.gov.lv/sabiedribas- lidzdaliba/iesniegumi-un-informativie-pazinojumi-/a-un-b-atlauju-iesniegumi/
Valsts vides dienesta Jelgavas reģionālajā vides pārvaldē Atļauju daļā, Kazarmes ielā 17A, Jelgavā, tālrunis 63023228. jelgava@jelgava.vvd.gov.lv
2) SIA „Baltic Trade” birojā, Krustpils ielā 157a, Rīgā, pie biroja administratores Lilitas Daines. + 371 28373234, baltic.trade.jelgava@inbox.lv
3) Vircavas pagasta pārvaldē, “Kamenēs”, Vircavā, Vircavas pagastā pie pārvaldes sekretāres Evitas Andreļevskas, tālrunis 63085984, vircavaspp@jelgavasnovads.lv

SIA "BALTIC TRADE" rīko sabiedrisko apspriešanu par B kategorijas piesārņojošo darbību un atļaujas nosacījumiem 2016. gada 18. janvārī plkst. 14.00, Vircavas pagasta Tautas namā

B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas izsniegšanas atbildīgā iestāde - VVD Jelgavas reģionālā vides pārvalde Kazarmes ielā 17a, Jelgavā, LV-3007.

Rakstiskus priekšlikumus par atļaujas izsniegšanu var iesniegt VVD Jelgavas reģionālajā vides pārvaldē 30 dienu laikā pēc informācijas ievietošanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” – līdz 23.01.2016.

Iespējamā lēmuma būtība:
B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas saņemšana būtisku izmaiņu veikšanai esošā piesārņojošā darbībā.
* SIA "BALTIC TRADE" iesniegums grozījumu veikšanai izsniegtajā 23.08.2013. B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujā Nr.JE13IB0027 (ar 15.04.2014. lēmuma Nr.JE14VL0030 grozījumiem), sakarā ar atkritumu apsaimniekošanas kompleksa darbības paplašināšanu „Jaunceļmalās” Vircavas pagastā.