+A A
Trešdiena, 1. Aprīlis, 2020
Dagne, Dagnis

Aktualitātes

Informatīvais paziņojums par ietekmes uz vidi sākotnējā izvērtējuma veikšanu

04.06.2019. 16:39

Informatīvais paziņojums atbilstoši Ministru kabineta 2015. gada 13. janvāra noteikumu Nr. 18 „Kārtība, kādā novērtē paredzētās darbības ietekmi uz vidi un akceptē paredzēto darbību” 9. un 10. punktam. Valsts vides dienesta Jelgavas reģionālā vides pārvalde informē, ka ir saņemts iesniegums ietekmes uz vidi sākotnējam izvērtējumam.

Par VSIA ,,Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi" paredzētās darbības – valsts nozīmes ūdensnotekas Valgundes 1.vasaras poldera kanāla posma pik.00/00-36/30 pārbūvi Jelgavas novada Valgundes pagastā akceptu

03.12.2018. 14:42