+A A
Pirmdiena, 22. Janvāris, 2018
Austris
80008083
Bezmaksas ierosinājumu un atsauksmju tālrunis

Publiskās apspriešanas

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai īpašumā “Parka kapi” Elejas pagastā, Jelgavas novadā

28.11.2017. 08:42

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumu Nr.309 “Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 17.punktu un Jelgavas novada pašvaldības 2012.gada 28.novembra saistošo noteikumu Nr.14 „Par koku ciršanu ārpus meža Jelgavas novada administratīvajā teritorijā” II daļas 4.punktu un III daļu tiek izsludināta publiskā apspriešana koku ciršanai īpašumā: “Parka kapi’’ (zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 5448 006 0323) Elejas pagasts, Jelgavas novads.

Paziņojums par ietekmes uz vidi (IVN) ziņojuma sabiedrisko apspriešanu

01.11.2017. 10:54

Paredzētās darbības nosaukums un vieta: Valsts nozīmes ūdensnotekas Valgundes 1.vasaras poldera kanāla posma pik.00/00-36/30 atjaunošana Jelgavas novada Valgundes pagastā

Paziņojums par publisko apspriešanu deinstitucionalizācijas plāna 1.redakcijai

25.10.2017. 09:51

Zemgales plānošanas reģions projekta Nr. 9.2.2.1/15/I/001 “Atver sirdi Zemgalē” ietvaros izstrādā “Zemgales plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plānu 2017.-2020. gadam”. Saskaņā ar Zemgales plānošanas reģiona Attīstības padomes 2017. gada 17. oktobra lēmumu Nr. 4/29 publiskai apspriešanai tiek nodota Zemgales plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāna 2017.-2020. gadam pirmā redakcija.

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Lielplatones pagastā

06.03.2017. 11:44

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumu Nr.309 “Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 17.punktu un Jelgavas novada pašvaldības 2012.gada 28.novembra saistošo noteikumu Nr.14 „Par koku ciršanu ārpus meža Jelgavas novada administratīvajā teritorijā” II daļas 4.punktu un III daļu tiek izsludināta publiskā apspriešana koku ciršanai šādos īpašumos:

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai īpašumā “Lielvircavas pamatskola”

03.03.2017. 12:45

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumu Nr.309 “Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 17.punktu un Jelgavas novada pašvaldības 2012.gada 28.novembra saistošo noteikumu Nr.14 „Par koku ciršanu ārpus meža Jelgavas novada administratīvajā teritorijā” II daļas 4.punktu un III daļu tiek izsludināta publiskā apspriešana koku ciršanai īpašumā: “Lielvircavas pamatskola’’ (zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 5470 007 0279), Lielvircavas iela 4, Lielvircava, Platones pagasts, Jelgavas novads. 

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai īpašumā “Vircavas parks”

03.03.2017. 09:03
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumu Nr.309 “Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 17.punktu un Jelgavas novada pašvaldības 2012.gada 28.novembra saistošo noteikumu Nr.14 „Par koku ciršanu ārpus meža Jelgavas novada administratīvajā teritorijā” II daļas 4.punktu un III daļu tiek izsludināta publiskā apspriešana koku ciršanai īpašumā: “Vircavas parks’’ (zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 5492 001 0324) Vircava, Vircavas pagasts, Jelgavas novads.
 

Paziņojums par publisko apspriešanu būvprojektam jaunbūve “Zema enerģijas patēriņa ēkas “Elejas sporta halle un peldbaseins”

23.02.2017. 11:16

23. februārī Jelgavas novada pašvaldība uzsāk publisko apspriešanu būvprojektam jaunbūve “Zema enerģijas patēriņa ēkas “Elejas sporta halle un peldbaseins”.

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai īpašumā "Elejas parks"

16.02.2017. 08:23

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumu Nr.309 “Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 17.punktu un Jelgavas novada pašvaldības 2012.gada 28.novembra saistošo noteikumu Nr.14 „Par koku ciršanu ārpus meža Jelgavas novada administratīvajā teritorijā” II daļas 4.punktu un III daļu tiek izsludināta publiskā apspriešana koku ciršanai īpašumā: “Elejas parks’’ (zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 5448 006 0034) Eleja, Elejas pagasts, Jelgavas novads. 

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Sesavas pagastā

14.02.2017. 12:43

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumu Nr.309 “Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 17.punktu un Jelgavas novada pašvaldības 2012.gada 28.novembra saistošo noteikumu Nr.14 „Par koku ciršanu ārpus meža Jelgavas novada administratīvajā teritorijā” II daļas 4.punktu un III daļu tiek izsludināta publiskā apspriešana koku ciršanai zemāk minētajos īpašumos.

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai īpašumā "Vilces skola 1" ar adresi Skolas iela 8, Vilcē, Vilces pagastā, Jelgavas novadā

29.11.2016. 16:21

Pamatojoties uz Jelgavas novada pašvaldības 2012. gada 28. novembra saistošo noteikumu Nr. 14 "Par koku ciršanu ārpus meža Jelgavas novada administratīvajā teritorijā" III sadaļu, tiek izsludināta publiskā apspriešana koku ciršanai pašvaldībai piederošam nekustamam īpašumam "Vilces skola 1" ar adresi Skolas iela 8, Vilcē, Vilces pagastā, Jelgavas novadā, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu  5490 003 0259.

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Valgundes pagastā

26.10.2016. 12:55

Pamatojoties uz Jelgavas novada pašvaldības 2012. gada 28. novembra saistošo noteikumu Nr. 14 „Par koku ciršanu ārpus meža Jelgavas novada administratīvajā teritorijā” III sadaļu, tiek izsludināta publiskā apspriešana koku ciršanai zemāk minētajos īpašumos – ceļu malas, kuras nepieciešams atbrīvot no apauguma, lai atvieglotu grāvu, ceļu malu apsaimniekošanu un novērstu satiksmes bīstamību.

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai īpašumā “Glūdas skola”, Glūdas pagastā, Jelgavas novadā

24.10.2016. 17:30

Pamatojoties uz Jelgavas novada pašvaldības 2012. gada 28. novembra saistošo noteikumu Nr. 14 „Par koku ciršanu ārpus meža Jelgavas novada administratīvajā teritorijā” III sadaļu, tiek izsludināta publiskā apspriešana koku ciršanai pašvaldībai piederošā īpašumā “Glūdas skola”, Glūdas pagastā, Jelgavas novadā, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu  5452 006 0108. Koku ciršanas ierosinātājs – Glūdas pagasta pārvalde.