Trešdiena, 12. Maijs, 2021
Valija, Ina, Ināra, Inārs

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai īpašumā “Glūdas skola”, Glūdas pagastā, Jelgavas novadā

Drukāt
24.10.2016

Pamatojoties uz Jelgavas novada pašvaldības 2012. gada 28. novembra saistošo noteikumu Nr. 14 „Par koku ciršanu ārpus meža Jelgavas novada administratīvajā teritorijā” III sadaļu, tiek izsludināta publiskā apspriešana koku ciršanai pašvaldībai piederošā īpašumā “Glūdas skola”, Glūdas pagastā, Jelgavas novadā, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu  5452 006 0108. Koku ciršanas ierosinātājs – Glūdas pagasta pārvalde.

Koki:

  • 1 parastais ozols, tā apkārtmērs 1,3 m augstumā no sakņu kakla ir 2,15 m – tā zari iepriekš neprasmīgi apzāģēti, kas, iespējams, ir veicinājis nepareizu, nesimetrisku vainaga veidošanos. Šobrīd koks ir slīps uz skolas pusi, nesimetriskiem zariem, kas aizskar skolas ēku, bojā sienas, jumta segumu;
  • 1 asā egle, tās apkārtmērs 1,3 m augstumā no sakņu kakla ir 1,85 m – egle ir bīstami sasvērusies uz viena skolas korpusa pusi, tai ir vienpusējs vainags un daudz pusnokaltušu zaru;
  • 1 platlapu liepa, tās apkārtmērs 1,3 m augstumā no sakņu kakla ir 2,55 m - liepa bojā skolas sienu, tā nežūst un drūp apmetums, saknes veido “izaugumus” asfalta segumā, zari sniedzas līdz pat jumtam. Koka nociršanai papildus pieprasīts Dabas aizsardzības pārvaldes atzinums.

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 09.11.2016.–21.12.2016.

Rakstiskas atsauksmes lūdzam iesniegt vai nosūtīt pa pastu, adresējot Jelgavas novada pašvaldībai Pasta ielā 37, Jelgavā, LV-3001.

Saņemt sīkāku informāciju par plānoto koku ciršanu iespējams Glūdas pagasta pārvaldē (Glūdas pagasta pārvaldes saimniecības daļas vadītājs Mārtiņš Kuprēvičs tālr.: 26548288, e-pasts: martins.kuprevics@jelgavasnovads.lv), Skolas iela 3, Nākotne, Glūdas pagasts, Jelgavas novads, LV-3040.

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Jelgavas novada pašvaldības Īpašuma pārvalde ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai Jelgavas novada domes sēdē.

Koku ciršanas plāns.