Trešdiena, 4. Augusts, 2021
Romāns, Romualds, Romualda

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Valgundes pagastā

Drukāt
26.10.2016

Pamatojoties uz Jelgavas novada pašvaldības 2012. gada 28. novembra saistošo noteikumu Nr. 14 „Par koku ciršanu ārpus meža Jelgavas novada administratīvajā teritorijā” III sadaļu, tiek izsludināta publiskā apspriešana koku ciršanai zemāk minētajos īpašumos – ceļu malas, kuras nepieciešams atbrīvot no apauguma, lai atvieglotu grāvu, ceļu malu apsaimniekošanu un novērstu satiksmes bīstamību.

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai īpašumos:

  • Timmas-Taigas–Oši (zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 5486 010 0472) (tiks zāģēti koki – 2 āra bērzi (apkārtmērs 1,3m augstumā no sakņu kakla 1,10m un 2,28m), 1 parastā apse (apkārtmērs 1,3m augstumā no sakņu kakla 1,45m), 1 parastā liepa (apkārtmērs 1,3m augstumā no sakņu kakla 1,43m);
  • Zvejnieki-Melnezeri (zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 5486 011 0427) (tiks zāģēti koki – 1 āra bērzi (apkārtmērs 1,3m augstumā no sakņu kakla 1.70m), 1 parastais ozols (apkārtmērs 1,3m augstumā no sakņu kakla 1.07m);
  • Sprukas-Šalkas-Brūveri (zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 5486 011 0428) (tiks zāģēti koki – 1 āra bērzs (apkārtmērs 1,3m augstumā no sakņu kakla 1.25m), 2 parastās priedes (apkārtmērs 1,3m augstumā no sakņu kakla 0.74m un 0,93m), 1 trauslais vītols (apkārtmērs 1,3m augstumā no sakņu kakla 1.41m);
  • Pašvaldībai piekrītošās zemes (zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 5486 013 0511) (tiks zāģēti koki – 17 papeles (apkārtmērs 1,3m augstumā no sakņu kakla 1.12m-2.46m), 4 ošlapu kļavas (apkārtmērs 1,3m augstumā no sakņu kakla 1.13m; 0,86m; 0,70m; 0.66m);
  • “Garaža” (zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 5486 013 0651) (tiks zāģēti koki – 2 parastās egles (apkārtmērs 1,3m augstumā no sakņu kakla 0,80m; 1,22m), 2 āra bērzi (apkārtmērs 1,3m augstumā no sakņu kakla 1,30m; 1,36m); 2 parastās liepas (apkārtmērs 1,3m augstumā no sakņu kakla 1,34m; 1,45m);
  • “Kļavu iela” (zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 5486 013 0462) (tiks zāģēti koki – 7 āra bērzi (apkārtmērs 1,3m augstumā no sakņu kakla 1,23m; 0,80m; 0,77m; 0,92m; 0,92m; 0,60m, 1,25m);
  • “Bērzu iela” (zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 5486 013 0461) (tiks zāģēti koki – 5 āra bērzi (apkārtmērs 1,3m augstumā no sakņu kakla 1,42m; 0,93m; 0,90m; 0,89m; 0,92m);
  • “Vērpju iela” (zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 5486 013 0460) (tiks zāģēti koki – 3 āra bērzi (apkārtmērs 1,3m augstumā no sakņu kakla 1,68m; 1,77m; 1,85m).

Visi koki atrodas pašvaldības ceļu/ielu nodalījuma joslā. Koki ir bojāti, tie apdraud blakus esošo ceļu satiksmi, iedzīvotāju drošību, ievērojami apgrūtina/padara neiespējamu grāvju apsaimniekošanu/kopšanu.

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 03.11.2016.–15.12.2016.

Rakstiskas atsauksmes lūdzam iesniegt vai nosūtīt pa pastu, adresējot Jelgavas novada pašvaldībai Pasta ielā 37, Jelgavā, LV-3001.

Saņemt sīkāku informāciju par plānoto koku ciršanu iespējams Valgundes pagasta pārvaldē (Valgundes pagasta pārvaldes saimniecības daļas vadītājs Andris Krastiņš tālr.: 26409183, e-pasts: andris.krastins@jelgavasnovads.lv), Celtnieku ielā 35, Valgundē, Valgundes pagastā, Jelgavas novadā, LV-3017.

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Jelgavas novada pašvaldības Īpašuma pārvalde ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai Jelgavas novada domes sēdē.

Koku ciršanas plāns