+A A
Ceturtdiena, 6. Augusts, 2020
Aisma, Askolds

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai īpašumā "Vilces skola 1" ar adresi Skolas iela 8, Vilcē, Vilces pagastā, Jelgavas novadā

Drukāt
29.11.2016

Pamatojoties uz Jelgavas novada pašvaldības 2012. gada 28. novembra saistošo noteikumu Nr. 14 "Par koku ciršanu ārpus meža Jelgavas novada administratīvajā teritorijā" III sadaļu, tiek izsludināta publiskā apspriešana koku ciršanai pašvaldībai piederošam nekustamam īpašumam "Vilces skola 1" ar adresi Skolas iela 8, Vilcē, Vilces pagastā, Jelgavas novadā, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu  5490 003 0259.

Koku ciršanas ierosinātājs – Vilces pagasta pārvalde.

Koku ciršanas pamatojums – koki aug tuvu ēkas fasādei un elektropārvades līnijai. Teritorijā plānots ierīkot celiņus iedzīvotājiem ērtākai piekļuvei sabiedriskas nozīmes ēkai.

Koki:
  • 7 parastās kļavas, to apkārtmēri 1,3m augstumā no sakņu kakla ir no 0,62m-1,55m;
  • 1 asā egle, tās apkārtmērs 1,3m augstumā no sakņu kakla ir 0,90m;
  • 12 papeles, to apkārtmērs 1,3m augstumā no sakņu kakla ir no 0,70m–1,14m.

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 15.12.2016.–26.01.2017.

Rakstiskas atsauksmes lūdzam iesniegt TIEŠSAISTES FORMĀ ŠEIT (saite aktīvi līdz 26.01.2017.) vai nosūtīt pa pastu, adresējot Jelgavas novada pašvaldībai Pasta ielā 37, Jelgavā, LV-3001.

Saņemt sīkāku informāciju par plānoto koku ciršanu iespējams Vilces pagasta pārvaldē (Vilces pagasta pārvaldes saimniecības daļas vadītājs Mārtiņš Vīpulis tālr.: 26430730, e-pasts: martins.vipulis@jelgavasnovads.lv), „Ausmas”, Vilces pagasts, Jelgavas novads, LV-3026.

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Jelgavas novada pašvaldības Īpašuma pārvalde ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai Jelgavas novada domes sēdē.

Pielikums