+A A
Sestdiena, 31. Oktobris, 2020
Valts, Rinalds, Rinalda

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Sesavas pagastā

Drukāt
14.02.2017

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumu Nr.309 “Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 17.punktu un Jelgavas novada pašvaldības 2012.gada 28.novembra saistošo noteikumu Nr.14 „Par koku ciršanu ārpus meža Jelgavas novada administratīvajā teritorijā” II daļas 4.punktu un III daļu tiek izsludināta publiskā apspriešana koku ciršanai zemāk minētajos īpašumos.

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 08.03.2017. līdz 20.04.2017.  īpašumiem:

  • Sesavas pamatskola (zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 5474 005  0057). Tiks zāģēti koki: 17 āra bērzi (apkārtmērs 1,3m augstumā no sakņu kakla no 0,50m līdz 1,12m); 2 parastās apses (apkārtmērs 1,3m augstumā no sakņu kakla 1,68m; 1,44m) un 2 parastās liepas (apkārtmērs 1,3m augstumā no sakņu kakla 0,95m; 1,12m). Koki ir bojāti un bīstami, koku stumbros redzamas plaisas. Atsevišķi koki bīstami sasvērušies uz skolas pusi;
  • Sesavas parks (zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 5474 005  0099). Tiks zāģēta 1 parastā apse (apkārtmērs 1,3m augstumā no sakņu kakla 1,74m) un 1 parastajam ozolam (apkārtmērs 1,3m augstumā no sakņu kakla 3,00m) tiks veikta koka apzāģēšana atstājot koka stumbru līdz 3-4m augstumam. Koki veci un bojāti, apdraud cilvēku drošību;
  • Parks (Skursteņmuiža) (zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 5474 002  0301). Tiks veikta 3 parasto liepu (apkārtmērs 1,3m augstumā no sakņu kakla 3,05m; 3,34m; 3,23m) apzāģēšana atstājot koka stumbru līdz 3-4m augstumam. Koki veci un bojāti, apdraud cilvēku drošību. Atrodas ceļa nodalījuma joslā;
  • Bērvircavas parks (zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 5474 007  0309). Tiks zāģēts 1 melnalksnis (apkārtmērs 1,3m augstumā no sakņu kakla 1,51m) un 1 parastai liepai (apkārtmērs 1,3m augstumā no sakņu kakla 2,27m) veikta koka apzāģēšana atstājot koka stumbru līdz 3-4m augstumam. Koki nokaltuši.

Rakstiskas atsauksmes lūdzam iesniegt vai nosūtīt pa pastu, adresējot Jelgavas novada pašvaldība, Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001

Saņemt sīkāku informāciju par plānoto koku ciršanu iespējams Sesavas pagasta pārvaldē (Sesavas pagasta pārvaldes saimniecības daļas pārzinis Valerijs Ļeonovičs, tālrunis 26425497, e-pasts valerijs.leonovics@jelgavasnovads.lv, Zemgales iela 11, Sesava, Sesavas pagasts, Jelgavas novads, LV-3034.

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Jelgavas novada pašvaldības Īpašumu pārvalde ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai Jelgavas novada domes sēdē.

Situācijas vizualizācija: