Trešdiena, 23. Jūnijs, 2021
Līga

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai īpašumā "Elejas parks"

Drukāt
16.02.2017

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumu Nr.309 “Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 17.punktu un Jelgavas novada pašvaldības 2012.gada 28.novembra saistošo noteikumu Nr.14 „Par koku ciršanu ārpus meža Jelgavas novada administratīvajā teritorijā” II daļas 4.punktu un III daļu tiek izsludināta publiskā apspriešana koku ciršanai īpašumā: “Elejas parks’’ (zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 5448 006 0034) Eleja, Elejas pagasts, Jelgavas novads. 

Tiks zāģēti koki: 5 parastie oši (apkārtmērs 1,3m augstumā no sakņu kakla centimetros - 185; 195; 145; 220; 140); 2 parastie ozoli (apkārtmērs 1,3m augstumā no sakņu kakla centimetros - 90; 124); 21 parastā liepa (apkārtmērs 1,3m augstumā no sakņu kakla centimetros - 100; 135; 155; 155; 75; 184; 140; 100; 170; 155/165; 115; 140; 150; 110; 165; 160; 55; 100; 210; 180; 165); 13 melnalkšņi (apkārtmērs 1,3m augstumā no sakņu kakla centimetros - 126; 150; 195; 200; 195/200; 170; 250; 180; 170; 210; 200; 140; 130); 12 parastās kļavas (apkārtmērs 1,3m augstumā no sakņu kakla centimetros - 60; 80; 180; 160; 175; 170; 170; 175; 50; 235; 120; 130); 2 parastās zirgkastaņas (apkārtmērs 1,3m augstumā no sakņu kakla centimetros - 75; 280) un 1 āra bērzs (apkārtmērs 1,3m augstumā no sakņu kakla centimetros - 54). Kopumā 56 koki.

Koku ciršana/zāģēšana paredzēta sakarā ar Elejas muižas parka dīķa tīrīšanas darbiem.  Koki ir bojāti un bīstami, koku stumbros redzamas plaisas. Atsevišķi koki sasvērušies uz dīķa pusi. Koku saknes ir bojātas. Koki traucē dīķa apsaimniekošanu.

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 22.02.2017.līdz 05.04.2017.

Rakstiskas atsauksmes lūdzam iesniegt vai nosūtīt pa pastu, adresējot Jelgavas novada pašvaldība Īpašuma pārvalde, Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001 vai e-pastu dace.grazule@jelgavasnovads.lv

Saņemt sīkāku informāciju par plānoto koku ciršanu iespējams Elejas pagasta pārvaldē (kontaktpersona Elejas pagasta pārvaldes saimniecības daļas vadītājs Agris Strautnieks), tālrunis 27028433, e-pasts agris.strautnieks@jelgavasnovads.lv

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Jelgavas novada pašvaldības Īpašumu pārvalde ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai Jelgavas novada domes sēdē.