+A A
Pirmdiena, 18. Janvāris, 2021
Antis, Antons

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai īpašumā “Lielvircavas pamatskola”

Drukāt
03.03.2017

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumu Nr.309 “Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 17.punktu un Jelgavas novada pašvaldības 2012.gada 28.novembra saistošo noteikumu Nr.14 „Par koku ciršanu ārpus meža Jelgavas novada administratīvajā teritorijā” II daļas 4.punktu un III daļu tiek izsludināta publiskā apspriešana koku ciršanai īpašumā: “Lielvircavas pamatskola’’ (zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 5470 007 0279), Lielvircavas iela 4, Lielvircava, Platones pagasts, Jelgavas novads. 

Plānots zāģēt: 1 Eiropas lapegli  (apkārtmērs 1,3m augstumā no sakņu kakla – 0,89m); 7 parastos ošus (apkārtmērs 1,3m augstumā no sakņu kakla – 2,56m; 1,22m; 1,48m; 1,60m; 1,49m; 2,10m; 0,97m); 8 parastās liepas (apkārtmērs 1,3m augstumā no sakņu kakla no 0,62m – 0,83m) un 1 parasto liepu  (apkārtmērs 1,3m augstumā no sakņu kakla 3,52m) un 1 parasto ozolu (apkārtmērs 1,3m augstumā no sakņu kakla – 1,03m).  Kopumā 18 kokus.

Visi koki ir daļēji vai pilnībā nokaltuši.

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 22.03.2017.līdz 03.05.2017.

Rakstiskas atsauksmes lūdzam iesniegt vai nosūtīt pa pastu, adresējot Jelgavas novada pašvaldība Īpašuma pārvalde, Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001 vai e-pastu dace.grazule@jelgavasnovads.lv

Saņemt sīkāku informāciju par plānoto koku ciršanu iespējams Platones pagasta pārvaldē (kontaktpersona Platones pagasta pārvaldes saimniecības daļas vadītājs Lauris Rudzītis), tālrunis 26694637, e-pasts lauris.rudzitis@jelgavasnovads.lv

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Jelgavas novada pašvaldības Īpašumu pārvalde ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai Jelgavas novada domes sēdē.