Otrdiena, 22. Jūnijs, 2021
Ludmila, Laimdots, Laimiņš

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Lielplatones pagastā

Drukāt
06.03.2017

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumu Nr.309 “Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 17.punktu un Jelgavas novada pašvaldības 2012.gada 28.novembra saistošo noteikumu Nr.14 „Par koku ciršanu ārpus meža Jelgavas novada administratīvajā teritorijā” II daļas 4.punktu un III daļu tiek izsludināta publiskā apspriešana koku ciršanai šādos īpašumos:

  • “Lielplatones muižas parks’’ (zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 5460 001 0145), Alejas iela 7, Lielplatone, Lielplatones pagasts, Jelgavas novads. Plānots zāģēt: 1 parasto osi  (apkārtmērs 1,3m augstumā no sakņu kakla – 1.47m). Koks pilnībā nokaltis.
  • “Sidrabes parks” (zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 5460 002 0216), Lielplatones pagasts, Jelgavas novads. Plānots zāģēt: 16 parastos bērzus (apkārtmērs 1,3m augstumā no sakņu kakla – 1.54m; 0.92m; 1.46m; 1.36m; 1.73m; 1.62m; 1.68,; 1.03m; 0.78m; 0.76m; 1.61m; 1.52m; 1.06m; 1.08m; 1.15m; 0.85m). Koki bojāti. Vairāki koki apdraud blakus esošos īpašumus. 

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 05.04.2017.līdz 19.05.2017.​

Rakstiskas atsauksmes lūdzam iesniegt vai nosūtīt pa pastu, adresējot Jelgavas novada pašvaldība Īpašuma pārvalde, Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001 vai e-pastu dace.grazule@jelgavasnovads.lv

Saņemt sīkāku informāciju par plānoto koku ciršanu iespējams Lielplatones pagasta pārvaldē (kontaktpersona Platones pagasta pārvaldes vadītāja Līga Rozenbaha), tālrunis 29469223, e-pasts liga.rozenbaha@jelgavasnovads.lv

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Jelgavas novada pašvaldības Īpašumu pārvalde ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai Jelgavas novada domes sēdē.