Ceturtdiena, 17. Jūnijs, 2021
Artis, Artūrs

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai īpašumā “Parka kapi” Elejas pagastā, Jelgavas novadā

Drukāt
28.11.2017

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumu Nr.309 “Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 17.punktu un Jelgavas novada pašvaldības 2012.gada 28.novembra saistošo noteikumu Nr.14 „Par koku ciršanu ārpus meža Jelgavas novada administratīvajā teritorijā” II daļas 4.punktu un III daļu tiek izsludināta publiskā apspriešana koku ciršanai īpašumā: “Parka kapi’’ (zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 5448 006 0323) Elejas pagasts, Jelgavas novads.

Īpašumā aug ļoti daudz vecu, bojātu koku, tostarp 35 parastās liepas (apkārtmērs 1,3m augstumā no sakņu kakla centimetros – no 77 līdz 240); 4 parastās egles (apkārtmērs 1,3m augstumā no sakņu kakla centimetros – 88; 76; 70; 72) un 1 parastā apse (apkārtmērs 1,3m augstumā no sakņu kakla centimetros – 126). Liepām redzamas stipras trupes pazīmes, vietām koku stumbri ir sašķēlušies. Visi koki atrodas ļoti tuvu vēsturiskajiem pieminekļiem. Egles ir pilnībā nokaltušas. Apse ir bojāta un apdraud blakus esošos kapu pieminekļus. Koki ir veci, bojāti un bīstami. Stipra vēja laikā tie ne tikai apdraud cilvēku drošību, bet arī vēsturisko kapu pieminekļu eksistenci.

Minētie koki atrodas valsts nozīmes arhitektūras pieminekļu “Vārti un ieejas tiltiņš ar dekoratīvām skulptūrām” (aizsardzības Nr.5203) un “Tējas namiņš” (aizsardzības Nr.5202) aizsardzības zonā.

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 13.12.2017. līdz 29.01.2018.

Saņemt sīkāku informāciju par plānoto koku ciršanu, kā arī rakstiskas atsauksmes lūdzam iesniegt vai nosūtīt pa pastu, adresējot Jelgavas novada pašvaldība Īpašuma pārvalde, Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001 vai e-pastu dace.grazule@jelgavasnovads.lv

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Jelgavas novada pašvaldības Īpašumu pārvalde ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai Jelgavas novada domes sēdē.