+A A
Otrdiena, 19. Janvāris, 2021
Alnis, Andulis

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai īpašumā “Elejas parks”

Drukāt
29.01.2018

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumu Nr.309 “Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 17.punktu un Jelgavas novada pašvaldības 2012.gada 28.novembra saistošo noteikumu Nr.14 „Par koku ciršanu ārpus meža Jelgavas novada administratīvajā teritorijā” II daļas 4.punktu un III daļu tiek izsludināta publiskā apspriešana koku ciršanai īpašumā: “Elejas parks’’ (zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 5448 006 0034) Eleja, Elejas pagasts, Jelgavas novads.

Sakarā ar Elejas muižas parka labiekārtošanas darbiem plānots nozāģēt: 17 parastās liepas; 3 Holandes liepas; 3 āra bērzi; 1 parastais ozols; 1 parastā egle;1 parastā vīksna; 11 parastās kļavas; 1 parastā apse; 1 purva bērzs; 1 parastā bārbele; 3 parastie oši un 1 pūpolvītols. Kopumā 44 koki.

Koki ir bojāti un bīstami, koku stumbros redzamas plaisas.

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 06.02.2018. līdz 19.03.2017.

Rakstiskas atsauksmes lūdzam iesniegt vai nosūtīt pa pastu, adresējot Jelgavas novada pašvaldība Īpašuma pārvalde, Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001 vai e-pastu dace.grazule@jelgavasnovads.lv

Saņemt sīkāku informāciju par plānoto koku ciršanu iespējams pie vides aizsardzības speciālistes Dace Gražules, tālrunis 22002558, e-pasts dace.grazule@jelgavasnovads.lv

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Jelgavas novada pašvaldības Īpašumu pārvalde ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai Jelgavas novada domes sēdē.

Atrašanās vieta: