+A A
Ceturtdiena, 3. Decembris, 2020
Raita, Jogita, Evija

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai īpašumā Skolas iela 2, Nākotnē, Glūdas pagastā, Jelgavas novadā

Drukāt
28.03.2018

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumu Nr.309 “Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 17.punktu un Jelgavas novada pašvaldības 2012.gada 28.novembra saistošo noteikumu Nr.14 „Par koku ciršanu ārpus meža Jelgavas novada administratīvajā teritorijā” II daļas 4.punktu un III daļu tiek izsludināta publiskā apspriešana koku ciršanai īpašumā Skolas iela 2 (zemes vienība ar kadastra apzīmējumu  5452 004 0092) Nākotne, Glūdas pagasts, Jelgavas novads.

Īpašumā aug vecu un bojātu liepu koku aleja. Koki agrāk nogalotņoti, kā rezultātā kokiem izveidojusies spēcīga trupe. Kopumā plānots nozāģēt 23 parastās liepas, (apkārtmērs 1,3m augstumā no sakņu kakla centimetros – no 56 līdz 168).

Jelgavas novada pašvaldība, laika posmā no 2018.gada 9.aprīļa līdz 2018.gada 22.maijam, izsludina publisko apspriešanu par koku ciršanu īpašumā  Skolas iela 2 (zemes vienība ar kadastra apzīmējumu  5452 004 0092) Nākotne, Glūdas pagasts, Jelgavas novads.

Plašāka informācija par plānoto darbību Jelgavas novada mājas lapā www.jelgavasnovads.lv, tālrunis informācijai 22002558.

Rakstiskas atsauksmes lūdzam iesniegt vai nosūtīt pa pastu, adresējot Jelgavas novada pašvaldība Īpašuma pārvalde, Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001 vai e-pastu dace.grazule@jelgavasnovads.lv.

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Jelgavas novada pašvaldības Īpašumu pārvalde ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai Jelgavas novada domes sēdē.

Paziņojums