Svētdiena, 11. Aprīlis, 2021
Hermanis, Vilmārs

Paziņojums par ietekmes uz vidi (IVN) ziņojuma sagatavošanu

Drukāt
25.06.2018

SIA „AMECO vide” saskaņā ar VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” noslēgto līgumu ir izstrādājusi ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu “Valsts nozīmes ūdensnotekas Valgundes 1. vasaras poldera kanāla posma pik. 00/00-36/30 atjaunošana Jelgavas novada Valgundes pagastā”.

Paredzētās darbības nosaukums un vieta: Valsts nozīmes ūdensnotekas Valgundes 1.vasaras poldera kanāla posma pik.00/00-36/30 atjaunošana Jelgavas novada Valgundes pagastā

Paredzētās darbības ierosinātājs: VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” Zemgales reģiona meliorācijas nodaļa (reģ.nr. 40003338357), adrese Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas novads, LV-3901 

Informācija par IVN procedūru: Vides pārraudzības valsts biroja lēmums par ietekmes uz Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000) novērtējuma procedūras piemērošanu VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” Zemgales reģiona meliorācijas nodaļas ierosinātās darbības Valsts nozīmes ūdensnotekas Valgundes 1.vasaras poldera kanāla posma pik.00/00-36/30 atjaunošana Jelgavas novada Valgundes pagastā pieņemts 2015.gada 9.decembrī.

Sagatavotā novērtējuma ziņojuma nosaukums, sagatavošanas datums un novērtējuma ziņojuma iesniegšanas datums birojā: Ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojums “Valsts nozīmes ūdensnotekas Valgundes 1.vasaras poldera kanāla posma pik.00/00-36/30 atjaunošana Jelgavas novada Valgundes pagastā” 3. redakcija. Sagatavots un iesniegts Vides pārraudzības valsts birojā 2018. gada 15. jūnijā.

Ziņojuma sagatavotājs: SIA „AMECO vide” (reģ. Nr. 40103842264), juridiskā adrese: Lāčplēša iela 29-42, Aizkraukle, Aizkraukles novads, LV-5101.

Ierosinātāja adrese, tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese, ierosinātāja vai tā pilnvarotās personas mājaslapas adrese internetā: VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” Republikas laukums 2. Rīga, LV-1010; tālr. 67027587, e-pasts info@zmni.lv  Ziņojuma sagatavotājs SIA “AMECO vide” (Gaiļezera iela 3, Rīgā, LV-1079, tālr. 26668334, e-pasts: info@amecovide.lv, mājaslapas adrese: www.amecovide.lv).