Otrdiena, 13. Aprīlis, 2021
Egils, Egīls, Nauris

INFORMATĪVAIS PAZIŅOJUMS par ietekmes uz vidi sākotnējā izvērtējuma veikšanu

Drukāt
25.10.2018

Atbilstoši Ministru kabineta 2015. gada 13. janvāra noteikumu Nr. 18 „Kārtība, kādā novērtē paredzētās darbības ietekmi uz vidi un akceptē paredzēto darbību” 9. un 10. punktam, Valsts vides dienesta Jelgavas reģionālā pārvalde (turpmāk Pārvalde) informē, ka ir saņemts iesniegums ietekmes uz vidi sākotnējam izvērtējumam

Paredzētās darbības iesnieguma iesniegšanas datums
2018. gada  19.oktobris
Paredzētās darbības nosaukums
Izstrādes darbu veikšana smilts atradnē „Ērmiķi” iecirknī „Granti”
Iesniedzējs
SIA „IKD birojs” reģ. Nr. 46603063465, juridiskā adrese: Meža ceļš 2, Raubēni, Cenu pagasts, Ozolnieku novads, LV-3043
Paredzētās darbības norises vietas adrese 
Īpašums „Ērmiķi” iecirknī „Granti”, Svētes pagasts, Jelgavas novads, zemes kadastra Nr.54820030090
Atrašanās īpaši aizsargājamā dabas teritorijā
Neatrodas
Atrašanās Rīgas jūras līča piekrastes aizsargjoslā
Neatrodas
 
Atrašanās virszemes ūdensobjektu aizsargjoslā
Neatrodas
Informācija par paredzēto darbību
Izstrādes darbu veikšana smilts atradnē „Ērmiķi” iecirknī „Granti”

       Atsauksmes vai priekšlikumus par paredzēto darbību rakstiski var iesniegt Jelgavas reģionālajā vides pārvaldē Kazarmas ielā 17a, Jelgava, LV-3007, elektroniski jelgava@jelgava.vvd.gov.lv