Piektdiena, 25. Jūnijs, 2021
Maiga, Milija

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai autoceļa P103 Dobele-Bauska ceļa nodalījuma joslā Vilces pagastā

Drukāt
16.01.2019

Jelgavas novada pašvaldībā saņemts AS “Latvijas valsts ceļi” iesniegums koku ciršanai autoceļa P103 Dobele-Bauska ceļa nodalījuma joslā Ziedkalnes ciemā, Mūrmuižā, autoceļa 29.12km līdz 29.41km.

Autoceļa abās ceļa malās, ceļa nodalījuma joslā aug 28 parastās liepas (apkārtmērs 1.3m augstumā no sakņu kakla centimetros no 105 līdz 297), 1 parastā apse (apkārtmērs 1.3m augstumā no sakņu kakla centimetros 179) un 9 parastie oši (apkārtmērs 1.3m augstumā no sakņu kakla centimetros no 112 līdz 308). Koki ir veci un bojāti ar redzamām trupes pazīmēm. Atsevišķiem kokiem iepriekš veiktās galotņošanas rezultātā, vainags ir stipri bojāts.

Minētie koki atrodas vietējas nozīmes arheoloģijas pieminekļa Mūrmuižas senkapi (1023) un vietējas nozīmes arhitektūras pieminekļu Mūrmuižas dzirnavas (5274); Mūrmuižas dzirnavu dzīvojamā ēka (5275) aizsardzības zonā.

Saņemt sīkāku informāciju par plānoto koku ciršanu, kā arī rakstiskas atsauksmes lūdzam iesniegt vai nosūtīt pa pastu, adresējot Jelgavas novada pašvaldība Īpašuma pārvalde, Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001 vai e-pastu dace.grazule@jelgavasnovads.lv līdz 2019.gada 17.februārim