Trešdiena, 12. Maijs, 2021
Valija, Ina, Ināra, Inārs

Paziņojums par koku ciršanu Īpašumā “Sesavas pamatskola”, Skolas iela 1, Sesavas pagasts, Jelgavas novads

Drukāt
22.05.2019

Pamatojoties uz Sesavas pagasta pārvaldes iesniegumu, tiek plānots veikt 17 papeļu (1.3m augstumā no sakņu kakla apkārtmērs centimetros ir 233; 127; 162; 120; 140; 195; 243; 162; 163; 108; 97; 215; 191; 106; 142; 275 un 283) un 2 trauslo vītolu (1.3m augstumā no sakņu kakla apkārtmērs centimetros ir 130 un 155) ciršana īpašumā “Sesavas pamatskola”, Skolas iela 1, Sesavas pagasts, Jelgavas novads (zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 5474 005 0057). 

Minētie koki aug īpašumā gar Skolas ielu, grāvja malā. Koki ir veci un bojāti ar redzamām trupes pazīmēm. Koku vainagos redzami daudz sausu zaru, kas, stipra vēja laikā krītot, var būt bīstami. Koki atrodas tuvu skolai. Pavasarī papeļu ziedpūkas izraisa alerģisku reakciju.

Saņemt sīkāku informāciju par plānoto koku ciršanu, kā arī rakstiskas atsauksmes lūdzam iesniegt vai nosūtīt pa pastu, adresējot Jelgavas novada pašvaldība Īpašuma pārvalde, Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001 vai e-pastu dace.grazule@jelgavasnovads.lv līdz 2019.gada 22.maijam.

Paziņojums