Trešdiena, 4. Augusts, 2021
Romāns, Romualds, Romualda

Paziņojums par paredzētās darbības „Kūdras ieguves teritorijas paplašināšana Kaigu kūdras purva atradnē” ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējo sabiedrisko apspriešanu

Drukāt
03.04.2019

Paredzētās darbības nosaukums: Kūdras ieguves teritorijas paplašināšana Kaigu purva kūdras atradnē. 

Ierosinātājs: SIA “Laflora”, vienotais reģ. Nr. 40003258598, Jelgavas novads, Līvbērzes pag., “Kaigu kūdras purvs ”, LV- 3003.

Paredzētās darbības norises vieta:

  • Jelgavas novada Kalnciema pagasta nekustamais īpašums „Poķi” (kadastra Nr. 54310030093);
  • Jelgavas novada Kalnciema pagasta nekustamais īpašums „Viršu purvs” (kadastra Nr. 54310030170);
  • Jelgavas novada Kalnciema pagasta nekustamais īpašums „Perspektīvais kūdras un māla karjers” (kadastra Nr. 54310030226);
  • Jelgavas novada Kalnciema pagasta nekustamais īpašums „Gulbīši” (kadastra Nr. 54310020434).

Informācija par IVN procedūras nepieciešamību: Vides pārraudzības valsts biroja 28.12.2018. lēmums Nr. 5-02/20 par IVN procedūras piemērošanu.

Darbības apraksts: Paredzētā darbība ietver kūdras ieguves teritorijas paplašināšanu ~ 225 ha platībā Kaigu purva kūdras atradnē. Paredzētās darbības teritorija atrodas atradnes ziemeļu daļā. Paredzētā darbība ietver izmaiņas esošajā darbībā, kas saistīta ar kūdras ieguves lauku paplašināšanu. Summārā kūdras ieguve platība Kaigu purva kūdras atradnē pēc paredzētās darbības akceptēšanas sastādīs 1013,32 ha.

Īstenojot paredzēto darbību, plānots izmantot gan frēzkūdras, gan grieztās kūdras ieguves tehnoloģijas, tās savstarpēji kombinējot. Plānotais kūdras ieguves vidējais apjoms 92 tūkst. m3 gadā. Iegūto kūdru plānots pārstrādāt augstvērtīgos kūdras produktos SIA „Laflora” ražotnē, kas atrodas Jelgavas novada Līvbērzes pagastā.

Informācija par sabiedrisko apspriešanu: paredzētās darbības sākotnējā sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks 2019. gada 3. aprīlī plkst. 17:30. Kalnciema pagasta kultūras namā, Jelgavas ielā 15, Kalnciemā, Kalnciema pag., Jelgavas nov.

Ar informāciju par paredzēto darbību un  sagatavotajiem dokumentiem var iepazīties:

  • Jelgavas novada pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā, Pasta ielā 37, Jelgavā, pirmdienās no plkst. 8:00 līdz plkst. 19:00, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no plkst. 8:00 līdz plkst. 17:00, piektdienās no plkst. 8:00 līdz plkst. 14:30,
  • Kalnciema pagasta pārvaldē – Lielā ielā 14, Kalnciems, Kalnciema pagasts, darba laiks: pirmdiena-ceturtdiena 8:00-17:00 (pusdienas pārtraukums 12:00-13:00); piektdiena 8:00-15:00 (pusdienas pārtraukums 12:00-12:30).
  • SIA “Laflora” interneta vietnē - www.laflora.lv sadaļā/ Jaunumi.

Rakstiskus priekšlikumus līdz 2019. gada 11. aprīlim (pasta zīmogs) var nosūtīt pa pastu Vides pārraudzības valsts birojam, adrese: Rūpniecības iela 23, Rīga, LV – 1045, tālrunis 67321173, www.vpvb.gov.lv, vai Ierosinātājam - SIA “Laflora”, adrese: Kaigu kūdras purvs, Līvbērzes pag., Jelgavas nov., LV-3003, tālr. 29394304, vai elektroniski uz e-pastu: info@laflora.lv.

Paziņojums par paredzētās darbības sākotnējo sabiedrisko apspriešanu publicēts 2019. gada 21. marta laikrakstā “Zemgales ziņas” Nr. 12 (4744).