Svētdiena, 11. Aprīlis, 2021
Hermanis, Vilmārs

Paziņojums par Jelgavas novada teritorijas plānojuma 3.redakcijas nodošanu publiskai apspriešanai

Drukāt
07.06.2019

Pamatojoties uz Jelgavas novada domes 2019. gada 29. maija sēdes lēmumu ( prot. Nr. 9 , 34 §.) “Par Jelgavas novada teritorijas plānojuma 2.redakcijas pilnveidošanu, 3.redakcijas nodošanu publiskai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai” Jelgavas novada teritorijas plānojuma redakcija (3.0) un teritorijas plānojuma stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma projekts tiek nodots publiskai apspriešanai.

APSPRIEDES TERMIŅŠ: no 10.06.2019. līdz 08.07.2019.

Publiskās apspriešanas laikā ar izstrādāto dokumentu var iepazīties Jelgavas novada pašvaldības administratīvajā ēkā Pasta ielā 37, Jelgavā, visās 13 Jelgavas novada pagasta pārvaldēs to darba laikā, un pašvaldības  tīmekļa vietnē www.jelgavasnovads.lv.

Priekšlikumus un ieteikumus var iesniegt Pasta ielā 37, Jelgavā, kā arī elektroniski uz adresi dome@jelgavasnovads.lv līdz publiskās apspriešanas beigām.

Sanāksme, kurā tiek izskatīti publiskās apspriešanas laikā saņemtie priekšlikumi un institūciju atzinumi: 2019.gada 9.jūlijā plkst.18.00, Jelgavas novada pašvaldības administratīvajā ēkā Pasta ielā 37