Svētdiena, 11. Aprīlis, 2021
Hermanis, Vilmārs

Informatīvais ziņojums par SIA “EcoLead” plānotajām izmaiņām darbībā saistībā ar notekūdeņu apsaimniekošanu uzņēmuma teritorijā

Drukāt
20.08.2019

Jelgavas reģionālā vides pārvalde publisko informatīvo paziņojumu par ietekmes uz vidi sākotnējā izvērtējuma veikšanu SIA “EcoLead” plānotajām izmaiņām darbībā, kas saistītas ar notekūdeņu apsaimniekošanu uzņēmuma teritorijā Jelgavas ielā 21, Kalnciemā, Kalnciema pagastā, Jelgavas novadā.

 

 Atsauksmes vai priekšlikumus par paredzēto darbību rakstiski var iesniegt līdz 30.augustam Jelgavas reģionālajā vides pārvaldē Kazarmes ielā 17a, Jelgavā, LV-3007, elektroniski jelgava@vvd.gov.lv

Informatīvais ziņojums