Ceturtdiena, 6. Maijs, 2021
Didzis, Gaidis

Paziņojums par koku ciršanu Īpašumā “Parka iela”, Eleja, Elejas pagasts, Jelgavas novads

Drukāt
14.02.2020

Pamatojoties uz Elejas pagasta pārvaldes iesniegumu, tiek plānots veikt 23 papeļu (1.3m augstumā no sakņu kakla apkārtmērs ir no 1,02m-1,40m) ciršanu īpašumā “Parka iela”, Elejā, Elejas pagastā, Jelgavas novadā (zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 5448 006 0449).

Minētie koki aug Parka ielas nodalījuma joslā pretim īpašumiem Parka iela 2 un Parka iela 6, Elejā. Visiem kokiem savulaik ir veikta galotņu apgriešana, kas mazinājusi to estētisko vērtību un arī mūža garumu. Apgriezto galotņu vietā ir attīstījušies sekundārie vainagi. Pavasarī papeļu ziedpūkas cilvēkiem var izraisīt alerģisku reakciju.

Saņemt sīkāku informāciju par plānoto koku ciršanu, kā arī rakstiskas atsauksmes lūdzam iesniegt vai nosūtīt pa pastu, adresējot Jelgavas novada pašvaldības Īpašuma pārvaldei, Pasta ielā 37, Jelgavā, LV-3001 vai e-pastu liga.solosteja@jelgavasnovads.lv līdz 2020.gada 29.februārim. 

Paziņojums par koku ciršanu Īpašumā “Parka iela”, Eleja, Elejas pagasts, Jelgavas novads