+A A
Trešdiena, 21. Oktobris, 2020
Severīns, Urzula

Paziņojums par koku ciršanu Lietuvas ielā 49 B, Elejā, Elejas pagastā, Jelgavas novadā

Drukāt
27.02.2020

Pamatojoties uz Elejas pagasta pārvaldes iesniegumu un būvniecības ieceri – Elejas skvēra labiekārtošana (paredzēts izbūvēt multifunkcionālas bērnu atrakcijas, pievilkšanās stieņus, āra trenažierus, solus, atkritumu konteinerus un ierīkot bruģētu paaugstinājumu kultūras pasākumiem), tiek plānots veikt 23 āra bērzu (to apkārtmēri 1,3m augstumā no sakņu kakla ir no 0,96m – 1,78m); 4 parasto liepu (to apkārtmēri 1,3m augstumā no sakņu kakla ir no 0,60m-0,73m) un 1 parastās ievas (tās apkārtmērs 1,3m augstumā no sakņu kakla ir 0,70m) ciršanu/zāģēšanu Lietuvas ielā 49 B, Elejā, Elejas pagastā, Jelgavas novadā, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 5448 006 0516. Minētie koki ir ar dažādiem bojājumiem (vaļējas plaisas, sausi zari, vienpusēji vainagi, slīpi stumbri) kopumā koki ir ar zemu vitalitāti un bīstami.

Nozāģēto koku vietā tiks stādīti jauni koki, krūmi, izvērtējot to īpašības un atbilstību konkrētajai vietai.

Saņemt sīkāku informāciju par plānoto koku ciršanu, kā arī rakstiskas atsauksmes lūdzam iesniegt vai nosūtīt pa pastu, adresējot Jelgavas novada pašvaldības Īpašuma pārvaldei, Pasta ielā 37, Jelgavā, LV-3001 vai e-pastu liga.solosteja@jelgavasnovads.lv līdz 2020.gada 9.aprīlim.

Paziņojums par koku ciršanu Lietuvas ielā 49 B, Elejā, Elejas pagastā, Jelgavas novadā