Otrdiena, 13. Aprīlis, 2021
Egils, Egīls, Nauris

Jelgavas novada pašvaldība uzsāk Lokālplānojuma Platones ielā 2, Vircavā, Vircavas pagastā, 1. redakcijas publisko apspriešanu

Drukāt
15.04.2021

Jelgavas novada dome 2020.gada 28.oktobrī ir pieņēmusi lēmumu (protokols Nr.19, 20. §) “Par lokālplānojuma Platones ielā 2, Vircavā, Vircavas pagastā, 1. redakcijas nodošanu publiskai apspriešanai un atzinumu saņemšanai”.

Publiskās apspriešanas norises periods  16.11.2020. – 23.04.2021.

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2021.gada 15.aprīlī pl.17:00 neklātienē (attālināti), piekļuves saite pieejama ŠEIT.

Publiskās apspriešanas laikā ar izstrādāto dokumentu var iepazīties Jelgavas novada pašvaldības administratīvajā ēkā Pasta ielā 37, Jelgavā, Vircavas pagasta pārvaldē tās darba laikā, Jelgavas novada pašvaldības tīmekļa vietnē un portālā geolatvija.lv . 

Priekšlikumus un ieteikumus var iesniegt Pasta ielā 37, Jelgavā, kā arī elektroniski uz adresi dome@jelgavasnovads.lv līdz publiskās apspriešanas beigām.

Kontaktinformācija: Teritorijas plānotāja Indra Murziņa, tālr.: 26130471, e-pasts.: indra.murzina@jelgavasnovads.lv.