Otrdiena, 22. Jūnijs, 2021
Ludmila, Laimdots, Laimiņš

Jelgavas novada pašvaldība uzsāk Teritorijas plānojuma pilnveidotās 4.0 redakcijas publisko apspriešanu

Drukāt
06.11.2020

Jelgavas novada dome 2020.gada 28.oktobrī ir pieņēmusi lēmumu (protokols Nr.19, 22. §) “Par Jelgavas novada teritorijas plānojuma pilnveidotās 4.0 redakcijas nodošanu publiskai apspriešanai un atzinumu saņemšanai”.

Publiskā apspriešana uzsākta 16.11.2020. un nav noslēgusies joprojām, jo nav notikusi publiskās apspriešanas sanāksme – atbilstoši Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma 21.pantā noteiktajam, pašvaldību teritorijas plānojumu publiskās apspriešanas sanāksmes nedrīkst organizēt attālināti (tiešsaistē), bet klātienes sanāksme nav iespējama epidemioloģiskās situācijas dēļ.

Publiskās apspriešanas laikā ar izstrādāto dokumentu un Vides pārskatu var iepazīties Jelgavas novada pašvaldības administratīvajā ēkā Pasta ielā 37, Jelgavā, visās 13 Jelgavas novada pagasta pārvaldēs to darba laikā, Jelgavas novada pašvaldības tīmekļa vietnes www.jelgavasnovads.lv sadaļā Pašvaldība/ Jauna Jelgavas novada teritorijas plānojuma izstrāde un portālā geolatvija.lv.

Priekšlikumus un ieteikumus var iesniegt Pasta ielā 37, Jelgavā, kā arī elektroniski uz adresi dome@jelgavasnovads.lv līdz publiskās apspriešanas beigām.

Jelgavas novada teritorijas plānojuma 4.0 redakcijas publiskās apspriešanas sanāksme tiek pārcelta uz nenoteiktu laiku.

Aicinām sekot aktuālajai informācijai!

Kontaktinformācija: Teritorijas plānotāja Indra Murziņa, tālr.: 26130471, e-pasts.: indra.murzina@jelgavasnovads.lv