+A A
Svētdiena, 13. Oktobris, 2019
Irma, Mirga
80008083
Bezmaksas ierosinājumu un atsauksmju tālrunis

Apsaimniekošana

Drukāt
Saistošie noteikumi
Apstiprināti/veikti grozījumi

Nr. 11 - Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Jelgavas novada administratīvajā teritorijā

Apstiprināti 28.11.2018. - protokols Nr.16, 22.§

Precizēti 27.03.2019. -protokols Nr.3, 30.§

Noderīga papildus informācija:
Atkritumu apsaimniekošanu Jelgavas novada teritorijā veic Jelgavas novada kapitālsabiedrība SIA "Jelgavas novada KU", saite uz mājas lapu - www.jnku.lv

Nr.4 - Decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtība

Apstiprināti 25.04.2018. - protokols Nr.5, 16.§

Nr. 12 - Jelgavas novada kapsētu apsaimniekošanas noteikumi Apstiprināti 23.07.2014. - protokols Nr. 9; 1.§

Nr.8 - Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Jelgavas novadā

Apstiprināti 26.07.2017. - protokols Nr. 11; 25.§