+A A
Svētdiena, 27. Septembris, 2020
Ilgonis, Ādolfs

Sociālā palīdzība

Drukāt
Saistošie noteikumi
Apstiprināti/veikti grozījumi

Nr.12 - Par palīdzību bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam pēc pilngadības sasniegšanas Jelgavas novadā

Apstiprināti  28.11.2018. - protokols Nr.16, 23.§ 
Apstiprināti 28.03.2018. - protokols Nr. 4; 17.§
Nr. 3 -Par Jelgavas novada pašvaldības pabalstu izglītībai daudzbērnu ģimeņu bērniem

Apstiprināti 26.04.2017. - protokols Nr.6, 24.§

Grozījumi līdz 29.11.2017. - protokols Nr.16, 20.§

Apstiprināti 27.01.2014. - protokols Nr. 1; 6.§
Apstiprināti 27.03.2013. - protokols Nr. 5; 13.§
Grozījumi līdz 28.08.2013. - protokols Nr.16; 20.§
Apstiprināti 23.02.2011. - protokols Nr. 2; 26.§
Grozījumi līdz 27.03.2019. - protokols Nr.3, 19.§
Precizējumi: 29.05.2019. - protokols Nr.9, 24.§

Nr. 8 - Kārtība, kādā personas ar kustību traucējumiem Jelgavas novadā var saņemt pabalstu mājokļa vides pielāgošanas izdevumu kompensēšanai

Apstiprināti 30.10.2019. - protokols Nr.19, 24.§
Grozījumi: 27.12.2019. - protokols Nr.19, 24.§
Apstiprināti 31.08.2016. - protokols Nr. 12; 1.§
Grozījumi līdz 26.09.2018. - protokols  Nr. 13; 21

Nr. 12 - Par nosacījumiem ģimenes (personas) atzīšanai par trūcīgu

Apstiprināti 25.10.2017. - protokols Nr. 15; 13.§

Nr.13 - Par pabalstiem ģimenes (personas) pamatvajadzību nodrošināšanai

Apstiprināti 25.10.2017. - protokols Nr. 15; 14.§
Apstiprināti 30.12.2009. - protokols Nr. 11; 1.§
Grozījumi līdz 30.05.2018. - protokols Nr. 6.; 22.§
Apstiprināti 30.12.2009. - protokols Nr. 11; 2.§
Grozījumi līdz 26.07.2017. - protokols Nr. 17; 20.§
Grozījumi līdz 30.10.2019. - protokols Nr.19; 25.§
Apstiprināti 30.12.2009. - protokols Nr. 11; 3.§
Grozījumi līdz 29.07.2015. - protokols Nr. 14; 15.§
Apstiprināti 30.12.2009. - protokols Nr. 11; 5.§
Grozījumi līdz 27.03.2019. - protokols Nr.3, 20.§
Precizējumi: 29.05.2019. - protokols Nr.9, 25.§