+A A
Otrdiena, 19. Novembris, 2019
Liza, Līze, Elizabete, Betija
80008083
Bezmaksas ierosinājumu un atsauksmju tālrunis

Teritorijas plānošana

Drukāt
Saistošie noteikumi Apstiprināti/veikti grozījumi

Nr.6 „ Par Jelgavas novada teritorijas plānojuma 2019. -2033. gadam teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskās daļa” 

Apstiprināti 28.08.2019. - protokols Nr.15, 20.§

Saistošie noteiktumi piemērojami pēc Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministra rīkojuma izdošanas par saistošo noteikumu īstenošanas uzsākšanas termiņu.

Nr. 14 - Par Jelgavas novada teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem
Apstiprināti 23.11.2011. - protokols Nr. 12; 22.§
Nr. 9 - Par būvvaldes sniedzamo maksas pakalpojumu cenrādi par Inženiertopogrāfiskās digitālās kartes M 1:500 uzturēšanu un izmantošanu
Apstiprināti 28.04.2010 - protokols Nr. 5; 12.§
Grozījumi līdz 25.09.2013. - protokols Nr. 17; 26.§
Nr. 14 - Par topogrāfiskās informācijas, izpildshēmu aprites kārtību Jelgavas novadā
Apstiprināti 22.06.2010 - protokols Nr. 8; 1.§

Nr.8 - Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Jelgavas novadā

Apstiprināti 26.07.2017. - protokols Nr. 11; 25.§