+A A
Trešdiena, 16. Oktobris, 2019
Daiga, Dinija
80008083
Bezmaksas ierosinājumu un atsauksmju tālrunis

Vides aizsardzība

Drukāt
Saistošie noteikumi Apstiprināti/veikti grozījumi

Nr. 9 - Licencētai makšķerēšanai Lielupē, Jelgavas un Ozolnieku novados 2019.-2023.gadam

Apstiprināti 31.10.2018. - protokols Nr. 15; 21.§

Grozījumi līdz  27.03.2019. - protokols Nr.3,  26.§

Apstiprināti 25.05.2016. - protokols Nr. 7; 21.§
Grozījumi līdz 30.08.2017. - protokols Nr.13,  25.§
Nr. 11 - Par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Jelgavas novada pašvaldības teritorijā Apstirpināti 26.05.2010. - protokols Nr. 6; 7.§
Nr. 14 - Par koku ciršanu ārpus meža Jelgavas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā
Apstiprināti 28.11.2012. - protokols Nr. 15; 25.§
Grozījumi līdz 27.01.2014. - protokols Nr. 1; 5.§