Piektdiena, 17. Septembris, 2021
Vera, Vaira, Vairis

Vides aizsardzība

Drukāt
Saistošie noteikumi Apstiprināti/veikti grozījumi

Makšķerēšanas licences iespējams iegādāties tīmekļa vietnē www.manacope.lv.

Nr. 9 - Licencētai makšķerēšanai Lielupē, Jelgavas un Ozolnieku novados 2019.-2023.gadam

 

Apstiprināti 31.10.2018. - protokols Nr. 15; 21.§

Grozījumi līdz 27.03.2019. - protokols Nr.3,  26.§
Grozījumi līdz 24.03.2021. - protokols Nr.6; 13.§
Zemūdens medību licences iespējams iegādāties tīmekļa vietnē www.manacope.lv.
 
 
Apstiprināti 25.05.2016. - protokols Nr. 7; 21.§
 
Grozījumi līdz 30.08.2017. - protokols Nr.13,  25.§
Grozījumi līdz 24.03.2021. - protokols Nr.6,  12.§
Nr. 11 - Par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Jelgavas novada pašvaldības teritorijā

Apstirpināti 26.05.2010. - protokols Nr. 6; 7.§

Grozījumi līdz 25.03.2015. - protokols Nr.6; 7.§

Nr. 14 - Par koku ciršanu ārpus meža Jelgavas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā
Apstiprināti 28.11.2012. - protokols Nr. 15; 25.§
Grozījumi līdz 27.01.2014. - protokols Nr. 1; 5.§