Piektdiena, 28. Janvāris, 2022
Spodris, Kārlis

Saistošo noteikumu projekti

Drukāt
 1. Decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtība / Paskaidrojuma raksts

 2. Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Jelgavas novada administratīvajā teritorijā / Paskaidrojuma raksts

 3. Par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Jelgavas novada administratīvajā teritorijā / Paskaidrojuma raksts

 4. Jelgavas novada kapsētu apsaimniekošanas noteikumi / Paskaidrojuma raksts

 5. Par kārtību, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu, starpproduktu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai Jelgavas novadā / Paskaidrojuma raksts

 6. Par licencēto makšķerēšanu Lielupē, Jelgavas novada administratīvajā teritorijā / Paskaidrojuma raksts

 7. Par licencētajām zemūdens medībām Lielupes upes posmos, Jelgavas novada administratīvajā teritorijā / Paskaidrojuma raksts

 8. Sabiedriskās kārtības noteikumi / Paskaidrojuma raksts

 9. Par tirdzniecību publiskās vietās un tirgus statusa piešķiršanas kārtību Jelgavas novadā / Paskaidrojuma raksts

 10. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem Jelgavas novadā / Paskaidrojuma raksts

 11. Par sociālo palīdzību zemu ienākumu mājsaimniecībām / Paskaidrojuma raksts

 12. Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Jelgavas novadā / Paskaidrojuma raksts

 13. Par pašvaldības atbalstu energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās / Paskaidrojuma raksts

 14. Jelgavas novada teritorijas uzturēšana un kopšana / Paskaidrojuma raksts

 15. Par neapbūvētu zemesgabalu nomas maksu / Paskaidrojuma raksts