Otrdiena, 28. Septembris, 2021
Sergejs, Svetlana, Lana

Saistošo noteikumu projekti

Drukāt
 1. “Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem Jelgavas novadā” / Paskaidrojuma raksts

 2. “Par pašvaldības nodevām Jelgavas novadā” / Paskaidrojuma raksts

 3. „Par pašvaldības palīdzību bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam pēc pilngadības sasniegšanas” / Paskaidrojuma raksts

 4. "Par Jelgavas novada pašvaldības apvienoto budžetu 2021. gadam" / Paskaidrojuma raksts

 5. Decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtība / Paskaidrojuma raksts

 6. Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Jelgavas novada administratīvajā teritorijā / Paskaidrojuma raksts

 7. “Par pirmsskolas izglītības nodrošināšanu Jelgavas novadā”

 8. "Par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Jelgavas novada administratīvajā teritorijā" / Paskaidrojuma raksts

 9. "Par koku ciršanu ārpus meža Jelgavas novada administratīvajā teritorijā" / Paskaidrojuma raksts

 10. "Jelgavas novada kapsētu apsaimniekošanas noteikumi" / Paskaidrojuma raksts

 11. „Par kārtību, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu, starpproduktu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai Jelgavas novadā” / Paskaidrojuma raksts

 12. “Par Jelgavas novada pašvaldības saistošo noteikumu publicēšanas vietu” / Paskaidrojuma raksts

 13. “Par Jelgavas novada profesionālo stipendiju” / Paskaidrojuma raksts

 14. Par licencēto makšķerēšanu Lielupē, Jelgavas novada administratīvajā teritorijā” / Paskaidrojuma raksts

 15. "Par licencētajām zemūdens medībām Lielupes upes posmos, Jelgavas novada administratīvajā teritorijā" / Paskaidrojuma raksts