+A A
Sestdiena, 24. Oktobris, 2020
Renāte, Modrīte, Mudrīte

Jelgavas novada pašvaldība (reģistrācijas Nr.90009118031) izsludina konkursu uz ARHIVĀRA amatu

Drukāt
07.07.2017
Galvenie amata pienākumi:
 • pārzināt arhīva darba reglamentējošos normatīvos aktus;
 • lietu nomenklatūras izstrāde un aktualizēšana;
 • konsultāciju sniegšana pašvaldības iestāžu lietu nomenklatūras izstrādē un citos ar dokumentu apstrādi un uzkrāšanu saistītajos jautājumos;
 • piedalīties arhīva ekspertu komisijā;
 • veikt centrālās administrācijas dokumentu apstrādi ilgtermiņa un pastāvīgi glabājamiem dokumentiem;
 • nodrošināt dokumentu uzskaiti;
 • sekot dokumentu glabātavas telpu atbilstībai normatīvajos aktos izvirzītajām prasībām.
 
Prasības pretendentiem:
 • augstākā akadēmiskā, augstākā profesionālā vai vidējā izglītība ar tālākizglītības kursu beigšanas sertifikātu lietvedības jomā;
 • vismaz viena gada pieredze arhīva darbā;
 • teicamas MS Office programmatūras lietošanas prasmes;
 • izpratne par arhīva pārvaldības principiem iestādē;
 • augsta atbildība, precizitāte;
 • prasme strādāt patstāvīgi.
 
Iesniedzamie dokumenti:
 • profesionālās darbības apraksts (CV);
 • izglītību apliecinoša dokumenta kopija;
 • motivācijas vēstule.
Pieteikšanās termiņš: 2017.gada 20.jūlijs
Darba uzsākšanas laiks: vienojoties
Darba izpildes vieta: Jelgavas novada pašvaldības centrālā administrācija Pasta ielā 37, Jelgavā un “Glūdas skola”, Zemgalē, Glūdas pagastā, Jelgavas novadā
Darba laiks: normālais darba laiks
Darba līgums: uz nenoteiktu laiku
 
Pieteikuma vēstuli un iesniedzamos dokumentus lūdzam iesniegt personīgi Jelgavas novada pašvaldības Personāla nodaļā 208.kabinetā (2.stāvā), Pasta ielā 37, Jelgavā vai sūtīt pa pastu (Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001), vai uz e-pastu marita.bubele@jelgavasnovads.lv, ar norādi „Kancelejas arhivārs”.