Jelgavas novada sociālās aprūpes un rehabilitācijas centrs “Eleja” izsludina konkursu uz vakanto Bērnu nodaļas SOCIĀLĀ DARBINIEKA amatu

09.08.2017

Darba vieta: Parka iela 11, Eleja, Elejas pagasts, Jelgavas novads
 
Galvenie amata pienākumi:
 1. darbs ar bērniem un pusaudžiem;
 2. klientu sociālo problēmu identificēšana un definēšana;
 3. sociālā gadījuma intervence, sociālo problēmu prognozēšana, risināšana preventīvo pasākumu veikšana;
 4. darbs ar klientu lietām, dokumentiem;
 5. priekšlikumu sniegšana sociālā darba un aprūpes pilnveidošanai.
Prasības pretendentiem:
 1. izglītība: augstākā izglītība sociālajā darbā un sociālā darbinieka kvalifikācija;
 2. vēlama pieredze sociālajā darbā;
 3. valodas prasme: latviešu - augstākā pakāpe;
 4. spēja operatīvi un konstruktīvi pieņemt lēmumus un izrādīt iniciatīvu;
 5. prasme strādāt komandā;
 6. jāpārzina MS Office standarta programmatūra, elektroniskā sarakste, interneta vide.
Pieteikumu konkursam uz Jelgavas novada sociālās aprūpes un rehabilitācijas centra “Eleja” sociālā darbinieka amatu, kas sastāv no pieteikuma vēstules, profesionālās darbības apraksta (CV) un izglītību apliecinoša dokumenta kopijas, var iesniegt:
 • Jelgavas novada sociālās aprūpes un rehabilitācijas centrā “Eleja”, Parka ielā 11, Elejā, Elejas pagastā, LV-3023;
 • Jelgavas novada pašvaldības Kancelejā, Pasta ielā 37, Jelgavā, LV-3001
 • nosūtot elektroniski uz personāla speciālista e-pastu: marita.bubele@jelgavasnovads.lv ar norādi ''Konkursam uz SARC “Eleja” sociālā darbinieka amatu”.
 
Pieteikumu pieņemšana norisinās līdz 2017.gada 25.augustam. Kontakttālrunis: 27028431 (SARC “Eleja” vadītāja Nellija Veinberga).