Izglītības pārvalde izsludina konkursu uz pedagoga palīga vietām Jelgavas novada pašvaldības izglītības iestādēs

22.11.2017

Jelgavas novada pašvaldības Izglītības pārvalde izsludina konkursu uz pedagoga palīga nepilna laika slodzes amata vietām Jelgavas novada pašvaldības izglītības iestādēs -  Lielplatones internātpamatskolā, Neklātienes vidusskolā un Staļģenes vidusskolā, lai nodrošinātu Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.3.4.0/16/I/001 ”Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšana” īstenošanu.

Galvenie pienākumi:

  • sagatavot mērķa grupas skolēniem individuālo priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska mazināšanas plānu un uzraudzīt tajā ietverto atbalsta pasākumu īstenošanu 5.-12.klašu izglītojamajiem.

Prasības pretendentiem:

  • augstākā pedagoģiskā izglītība;
  • ne mazāk kā 2 gadu pedagoģiskā darba pieredze izglītības iestādē;
  • par priekšrocību tiks uzskatīta pedagoģiskā pieredze speciālajās izglītības programmās, darbā ar iekļautajiem bērniem vispārējās izglītības programmās.

Pieteikuma vēstule, CV un izglītību apliecinošo dokumentu kopijas ar norādi “PuMPuRS konkursam” jāiesniedz personīgi līdz 2017.gada 27.novembra plkst. 10.00 Jelgavas novada pašvaldības Izglītības pārvaldē, Pasta ielā 37, Jelgavā, 407.kabinetā, tālrunis uzziņām 63048487.

Pieteikums