Ceturtdiena, 17. Jūnijs, 2021
Artis, Artūrs

Jelgavas novada pašvaldības Izglītības pārvalde izsludina konkursu uz PEDAGOGA PALĪGU amata vietām

Drukāt
15.01.2018

Jelgavas novada pašvaldības Izglītības pārvalde izsludina konkursu uz pedagoga palīgu nepilna laika slodzes amata vietām sekojošās Jelgavas novada pašvaldības izglītības iestādēs uz konkrētiem mācību priekšmetiem vai pedagoga palīga vietām: 

  • Elejas vidusskolā – matemātikā;
  • Līvbērzes pamatskolā – latviešu valodā;
  • Aizupes pamatskolā – krievu valoda; matemātikā;
  • Staļģenes vidusskolā – matemātikā; mūzikā; dabaszinībās, bioloģijā un ģeogrāfijā; vēsturē; krievu valodā; sociālās zinībās;
  • Kalnciema pagasta vidusskolā – matemātikā; konsultants/pedagoga palīgs,

lai nodrošinātu Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.3.4.0/16/I/001 ”Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšana” īstenošanu vadot konsultācijas augstākminētajos mācību priekšmetos.

Galvenie pienākumi:

  • Veikt konsultācijas konkrētā mācību priekšmetā līdz 10 stundu apjomam katram 5.-12.klašu izglītojamajam saskaņā Individuālo priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska mazināšanas plānu

Prasības pretendentiem:

  • augstākā pedagoģiskā izglītība;
  • ne mazāk kā 2 gadu pedagoģiskā darba pieredze izglītības iestādē;
  • par priekšrocību tiks uzskatīta pedagoģiskā pieredze speciālajās izglītības programmās, darbā ar iekļautajiem bērniem vispārējās izglītības programmās.

Pieteikuma vēstule, CV un izglītību apliecinošo dokumentu kopijas ar norādi “PuMPuRS konkursam” jāiesniedz personīgi līdz 2018.gada 22.janvāra plkst. 12.00 Jelgavas novada pašvaldības Izglītības pārvaldē, Pasta ielā 37, Jelgavā, 407.kabinetā, tālrunis uzziņām 63048487.

Pieteikums