+A A
Svētdiena, 25. Oktobris, 2020
Beāte, Beatrise

Izglītības pārvalde izsludina konkursu uz PEDAGOGA PALĪGA vietām

Drukāt
14.08.2018

Izglītības pārvalde izsludina konkursu uz pedagoga palīga nepilna laika slodzes amata vietām uz noteiktu laiku (līdz 2019.gada jūnijam) Jelgavas novada pašvaldības izglītības iestādēs – Aizupes pamatskolā, Elejas vidusskolā, Jelgavas novada Neklātienes vidusskolā, Kalnciema vidusskolā, Kalnciema pagasta vidusskolā, Līvbērzes pamatskolā, Sesavas pamatskolā, Staļģenes vidusskolā, Svētes pamatskolā, Vilces pamatskolā, Vircavas vidusskolā, Zaļenieku komerciālajā un amatniecības vidusskolā un Lielplatones internātpamatskolā, lai nodrošinātu Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.3.4.0/16/I/001  “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (PuMPuRS) īstenošanu.

Galvenie pienākumi:

  • Sagatavot mērķa grupas skolēniem individuālo priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska mazināšanas plānu un uzraudzīt tajā ietverto atbalsta pasākumu uzraudzīšanu 5. – 12.klašu izglītojamajiem.

Prasības pretendentiem:

  • augstākā pedagoģiskā izglītība;
  • ne mazāk kā 2 gadu pedagoģiskā darba pieredze izglītības iestādē;
  • par priekšrocību tiks uzskatīta pedagoģiskā pieredze speciālajās vai korekcijas izglītības programmās, iekļaujošās izglītības īstenošanā;
  • par priekšrocību tiks uzskatīta līdzšinējā pieredze projekta PuMPuRS īstenošanā.

Pieteikuma vēstule (veidlapa) jāiesniedz personīgi līdz 2018.gada 20.augusta plkst.12.00 Jelgavas novada Izglītības pārvaldē, Pasta iela 37 (407.kabinets), Jelgavā. Tālrunis uzziņām: 63048487